Bare i Asia vokser mobilmarkedet

Og hvert fjerde apparat som selges, går til Kina.

Bare i Asia vokser mobilmarkedet
Huawei tilpasser sine smartmobiler til spesielle markeder. Denne modellen heter 4Afrika. Bilde:

Analyseselskapet Gartner har kunngjort sine overslag over det globale markedet for mobiltelefoner i første kvartal i år. Hovedtrendene svarer til dem avdekket i en tilsvarende analyse av IDC for to uker siden (se artikkelen Mer enn halvparten velger smartmobil), men det er også noen viktige forskjeller. Dessuten har Gartner en oversikt som IDC mangler: fordelingen av smartmobiler etter operativsystem.

Mens IDC mener at det nå selges flere smartmobiler enn enkle mobiler, er denne milepælen ikke nådd ennå, ifølge Gartner. Gartner oppgir en smartmobilandel på 49,3 prosent, mot IDCs 51,6 prosent.

IDC anførte en vekst på 4,0 prosent for det totale mobiltelefonmarkedet i første kvartal, målt i antall enheter. Ifølge Gartner er veksten marginal, bare 0,7 prosent.

Gartner-tallene er mer oppmuntrende for Apple enn dem fra IDC, med en vekst på 15,7 prosent i antall leverte iPhone fra første kvartal 2012 til første kvartal 2013. IDCs anslag er 6,6 prosent. Samtidig er begge enige i at Apple taper terreng innen smartmobiler, og at markedsandelen faller. Apple er den eneste av de fem store leverandørene av smartmobiler som ikke vokser like raskt som markedet. LG har mer enn doblet sine leveranser, mens de to kinesiske leverandørene Huawei og ZTE vokser med mer enn 75 prosent og sikrer seg henholdsvis fjerde og femte plass.

Veksten i mobiltelefonmarkedet er begrenset til Asia/Stillehavsområdet, poengterer Gartner. Her ble det i første kvartal i år levert 226 millioner mobiltelefoner, en global andel på 53 prosent. 25,7 prosent av verdens mobiltelefoner ble solgt i Kina. Den globale markedsandelen til kinesiske leverandører har på ett år vokst fra 13 prosent til 29 prosent.

Ifølge Gartner spiller Kina en stor rolle for Apple. Det ble solgt nærmere 7 millioner iPhone i Kina i første kvartal, hovedsakelig iPhone 4 med rabattert pris. Gartner-analytiker Anshul Gupta mener det kan bli utfordrende for Apple å øke veksttakten i det kinesiske markedet de nærmeste kvartalene.

Gartner kommenterer ellers at Nokia ennå ikke opplever særlig vekst innen smartmobiler, og har falt fra en 8. plass i fjerde kvartal 2012 til 10. plass i første kvartal 2013.

Oversikten over smartmobilleveransene per operativsystem bekrefter hvordan Android ikke bare befester med utvider sitt herredømme. Markedsandelen er nesten 75 prosent, mens iOS har falt til godt under 20 prosent. Det er bare smuler igjen til andre.

Hvor mye plass kan nye operativsystemer som Tizen, Firefox og Jolla vente å ta?

– Vi tror Android vil tape noen markedsandeler, men ikke nok til å true deres ledelse, sier Anshul Gupta.

Les mer om: