Bare NRK/TV2 vil bygge bakkenett for digital-TV

Du må ut med 500 kroner ekstra i året - i minst tre år - til gjengjeld får du mer TV dersom det digitale bakkesendernettet for fjernsyn i Norge blir bygget ut.

Det lover Norges televisjon as (NTV). Tirsdag leverte selskapet sin søknad om konsesjon til å bygge ut og drive et digitalt bakkesendernett. NRK og TV 2 eier søkerselskapet med 50 prosent hver.

- Ingen andre selskaper har søkt, bekrefter kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF).

Ett utenlandsk selskap, France Telecom, har hatt møter med Post- og teletilsynet om saken. Men siden i fjor har tilsynet ikke hørt noe mer fra franskmennene.

Utbyggingen skal skje regionvis, og starter i de første regionene neste høst.

Nyttårsaften 2005 skal jobben være fullført over hele landet.

Kulturministeren sier hun er glad for at våre to største kringkastingsselskaper ønsker å ta ansvar for å digitalisere også det siste av de viktigste kringkastingsnettverkene.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet er konsesjonsmyndighet i saken. De har engasjert det britiske konsulentselskapet Analysys til blant annet å vurdere den forretningsmessige realismen i prosjektet til Norges televisjon. Søknaden skal etter planen ferdigbehandles i løpet av første kvartal 2003.

Med det nye sendernettet skal TV-tilbudet allerede fra første dag bli bedre for dem som blir med på ferden, det vil si betaler. Og de som ikke vil betale, må - dersom de ellers fortsatt vil se NRK og TV 2.

NTV er nemlig ikke interessert i konsesjonen, dersom TV 2 og NRK ikke får lov å skru av dagens analoge sendinger. Får de konsesjonen, går altså dagens analoge TV 2- og NRK-sendinger "i svart" etter hvert som det nye sendernettet bygges ut i ulike regioner. Bare i en kort overgangsperiode vil vi kunne ta inn både gamle og nye signaler.

Dette byr i praksis at Norge digitaliseres etter samme prinsipp som Olav den hellige kristnet landet - med tvang.

Tingene må gjøres på denne måten, dersom investeringer og driftsutgifter skal svare seg, ifølge NTV. Utgiftene for utbygger er nemlig gigantiske. Beløpet er ikke bekreftet, men prislappen som har vært antydet er på tre eller fire milliarder kroner.

Staten har sagt nei til å være med på å finansiere utbyggingen. Eventuell økonomisk risiko må søkerne ta.

Første tilbud til TV-seerne omtales i konsesjonssøknaden som signalpakke én. Denne pakken vil bestå av fire kanaler: NRK1, NRK2, TV 2 og en fjerde kanal som ennå ikke bestemt. Pakken inneholder i tillegg en rask, elektronisk programguide, det vil si et avansert tekst-TV, samt interaktive tjenester fra NTV selv og fra kanalene som distribueres.

Norske kanaler som ikke får plass i første signalpakke, får tilbud om å bli med i pakke to eller tre.

I tillegg til norske kanaler planlegger NTV en betal-TV-pakke med internasjonale kanaler som har spesialisert seg på nyheter, barne-TV, dokumentar, sport, musikk og film. Forbudet mot alkoholreklame og reklame for barn vil ikke gjelde for utenlandske kanaler i et digitalt bakkenett. Da ville vi gått glipp av de beste kanalene.

På lengre sikt varsler NTV mye mer; blant annet spill, e-post, internett-tilgang, film når brukeren måtte ønske det og lagring i digital-TV-boksen.

Overgangen til den digitale hverdagen krever lite nytt utstyr. TV-apparatet behøver ikke skiftes ut, selv om det ikke "forstår" digitale signaler. Alle som betaler lisens vil få tilbud om å montere en digital "boks"som løser problemet..

Boksen er gratis, men for å få nytte av den må du tegne et NTV-abonnement på et kort som gir deg adgang til signalene. Abonnementet må tegnes for tre år.

NTV kommer til å kreve at butikkene som leverer ut NTVs mottakerutstyr er i stand til å gi skikkelig kundestøtte, skriver selskapet i konsesjonssøknaden.

Selskapet lover også å arbeide for at gamle mottakerantenner skal kunne brukes " så langt det er "praktisk og teknisk mulig"

Rundt 30 prosent av husstandene er i dag ikke dekket av kabel eller satellitt. Det er disse som er den viktigste målgruppen for NTV. Resten er enten knyttet til kabelanlegg eller parabolantenne og dermed i noen grad allerede digitalisert.

Også denne gruppen har NTV tenkt på i konsesjonssøknaden: "Målet er å konkurrere på pris og kvalitet, slik at NTVs tilbud også skal bli et alternativ for dem som i dag mottar TV-signaler via kabel og parabol, heter det i søknaden.

Til toppen