Bare oppgang

Aksjehandelen torsdag gav verdiøkning på nær sagt samtlige IT-selskap.

Aksjehandelen torsdag gav verdiøkning på nær sagt samtlige IT-selskap.

De eneste to IT-aksjene som ikke steg i kurs torsdag var Visma og EverCom med nedgang på henholdsvis 3,5 og 2 prosent.

Visma meldte torsdag at de er ferdig med den første integrasjonen mellom programvare fra Visma og Shipnet.

Mer spenst var det kanskje i dagens nyhet fra Agresso om fusjonsforhandlinger med et svensk programvareselskap. Det har ikke lykkes digi.no - selv etter ringerunder til norske og svenske analytikere, programvarehus og medier - å finne ut hvilket selskap Agresso forhandler med, men det er bekreftet at det aktuelle selskapet leverer UNIX-basert økonomisk- og administrativ programvare blant annet til offentlig sektor i Sverige. En viktig motivasjon for fusjonsarbeidet er trolig Agressos behov for konsulenter i Sverige.

Etter flere kjøpsanbefalinger på Agresso den siste tiden, og rosende omtale fra GartnerGroup og positiv medieomtale, kan det være duket for ytterligere oppgang i aksjen. Kursen på Agresso har steget hele 65 prosent siden bunnoteringen i begynnelsen av oktober, men ligger fremdeles lavt i forhold til vårens kurstopp. Torsdag steg kursen med nærmere seks prosent.

Programvareselskapet Provida ser ut til å ha truffet en bunn i kursutviklingen etter at aksjen i går ble handlet helt nede på 48 kroner. Torsdag steg kursen tilbake til 50 kroner.

Tandberg Data tok torsdag igjen kursfallet fra onsdagen, og plasserte seg dermed høyt på vinnerlisten. Onsdag meldte selskapet at de nå har bygget inn støtte for flere maskin/program plattformer i flere av sine båndstasjoner, nyheten tillegges isolert sett ikke spesielt mye vekt. Tidligere i uken meldte konkurrenten Exabyte at de vil lansere sin Mammoth 2 sommeren 1999 med høyere kapasitet enn hva vi tidligere har omtalt. Denne båndstasjonen konkurrerer mer med DLT enn med Tandberg Datas egen SLR-serie.

NetCom-kursen avsluttet tilnærmet uforandret torsdag på tross av at Sense tok nok et stikk i "kampen" med Telenor Mobil. Verken denne nyheten, eller tirsdagens nyhet om at Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ønsker en stortingsbehandling av saken, ser ut til å ha særlig kurseffekt.

Det er nå også kjent at den danske Telestyrelsen tidligere i uken uttalte at de mente Sense sin anmodning om tilgang til danske Sonofons nett er en "rimelig" anmodning. Hos Sense venter man en endelig avgjørelse hos Telestyrelsen i løpet av to til tre uker.

At utviklingen i Sense-saken ikke tillegges spesiell vekt skyldes trolig at markedet nå er innforstått med at det de nærmeste par årene vil bli tøffere konkurranse på mobiltelefoni i Norge. Om det skjer ved at Sense får den tilgangen de ber om eller på annen måte, er ikke så vesentlig.

Viktigere for NetCom nå er utviklingen på distribusjonssiden og evnen til å holde på eksisterende faste abonnenter. Resultatene fra Svenske NetCom AB som kom tirsdag ettermiddag, viser at dét selskapet fortsatt rekrutterer et betydelig antall nye kunder, vesentlig ved hjelp av kontantkort, men også med vanlige abonnement.

Et annet sentralt spørsmål for NetCom-analytikere er om selskapet klarer å kompensere for lavere tariffer ikke bare med flere kunder, men med flere tjenester. Selskapets forhold til bedriftsmarkedet blir stadig mer viktig, og dermed melder det seg også spørsmål om alliansepartnere både på implementeringssiden og partnere som kan levere andre telefoni-produkter.

Til toppen