Bare små IKT-justeringer i statsbudsjettet

Den største nyheten i statbudsjettet ble hva Stoltenberg-regjeringen ikke har gjort.

Bare små IKT-justeringer i statsbudsjettet

Den største nyheten i statbudsjettet ble hva Stoltenberg-regjeringen ikke har gjort.

Stoltenberg-regjeringens forslag til statbudsjett for 2008 ser ikke ut til å inneholde noen store nyheter for IT- og telebransjen. Budsjettet ble lagt frem 10:00.

Ved tidligere år har det vært andre klare saker IKT-sektoren har ventet på, for eksempel beslutningen om å bygge ut nødnettet til blålys-etatene, IT-penger til Forsvarets Golf/Los-prosjekt eller kutt i hjemme-PC-ordningen. Men i år forelå det ingen store forventninger eller saker IKT-bransjen ventet på.

I pressemeldingene til de to viktigste departementene for IKT-sektoren dukker det ikke opp noen store overraskelser.

Den største nyheten blir derfor kanskje hva Stoltenberg-regjeringen ikke har gjort. Blant annet har man ikke gjort nye grep med hjemme-PC-ordningen, som for to år siden ble kuttet kraftig.

I sin pressemelding trekker Samferdselsdepartementet frem justeringer i budsjettet til Post- og teletilsynet fordi flyttingen til Lillesand er ferdig.

Heller ikke budsjettet til Fornyingsdepartementet dukker det opp noe store overraskelser. Den største endringen er den forventede bevilgningen til det tidligere varslede opprettelsen av "Direktoratet for forvaltning og IKT." Direktoratet er egentlig ikke nytt - det er en sammenslåing av Statskonsult AS, Norge.no og E-handelssekretariatet. Direktoratet får 113 millioner kroner i 2008.

I tillegg har departementet bevilgnet noen mindre summer til andre formål.

  • Det er satt av fire millioner kroner til nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
  • - Det skjøtes på ytterligere 30 millioner kroner til bredbåndsutbygging
  • Det gis også 20 millioner kroner til digital ID
Til toppen