Bare TV 2 søker konsesjon

Da fristen utløp onsdag klokken 14:00 var det kommet inn én søknad om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn. Søkeren er TV 2.

- Regjeringens siktemål er å sikre folk et godt fjernsynstilbud med kvalitetsprogrammer. Dessuten skal det betales for konsesjonen, og 25 millioner kroner av dette skal årlig gå til film- og fjernsynsproduksjon, sier kulturminister Ellen Horn i en pressemelding.

- Søknaden vil bli underkastet en grundig behandling. Det er ikke mulig å si hvor lang tid dette vil ta, men det vil skje på en forsvarlig måte og så raskt som mulig, understreker kulturministeren.

Selvom det hittil bare er kommet konsesjonssøknad fra TV 2, opplyser Kulturdepartementet at det fremdeles kan komme inn søknader i posten.

Konsesjonen vil bli tildelt i løpet av 2001 og vil gjelde i syv år fra 2003.

De deler av søknadene som er offentlige vil bli lagt ut på Odin.

Du finner dem her.


Ekspedisjonssjef Roy Kristiansen i Kulturdepartementet sier til Aftenposten at han synes det er overraskende at de bare har fått inn én søknad.

Til toppen