Barn døde etter feilkoplet IP-telefon

IP-telefonen koplet nødsamtalen feil og barnet døde. Telemyndighetene sliter med å løse problemet.

IP-telefonen koplet nødsamtalen feil og barnet døde. Telemyndighetene sliter med å løse problemet.

digi.no har flere ganger omtalt utfordringen med IP-telefoni og opprinnelsesmarkering. Hver fjerde nødtelefon i Norge kan ikke oppspores geografisk, og problemet er relatert til IP-telefoner som er vanskelig å plassere.

    Les også:

Ved strømbrudd går det ikke an å ringe med IP-telefonen, og en del av de internasjonale tjenestene tilbyr ikke nødsamtaler.

Svenska Aftonbladet skriver om en tre måneder gammel baby i Florida som døde da IP-telefonen sviktet.

IP-telefonen koblet samtalen feil. I stedet for å komme fram til nødsentralen, fikk foreldrene en telefonsvarer som opplyste at den lokale politistasjonen var stengt. Babyen døde.

Nå får tragedien, som skjedde i Florida i USA, konsekvenser for selskapene som selger IP-telefoni, skriver avisa.

Det svenske teletilsynet varsler at tøffere lovgivning er på vei.

Også Post- og teletilsynet i Norge har nedsatt en egen arbeidsgruppe med deltakere fra tjenesteleverandører, nødetater og andre interessenter.

– Vi jobber for å få til en forskrift, men det kan ta tid for det er et kompleks område og det er mange aktører, sier seksjonssjef i nettseksjonen i Post- og teletilsynet, Stig Arthur Olsen til digi.no.

Han forteller at det må til en felles løsning fra alle tilbydere. Det må tas stilling til hvilke felles standard og hvordan løsningen skal integreres, kostnadsfordeling og hvem som skal drive databasen.

Fram til nå har det bare vært Telenor og UPC som kan levere opprinnelsesmarkering.

Operasjonsleder Petter Aronsen i Vestfold politidistrikt har tidligere uttrykt bekymring for politiets nødnummer i Sandefjord. Ettersom mange i Sandefjord benytter trippeltjenesten til Lyse Tele i Stavanger, har nødnummeret blitt rutet til Stavanger der serveren til selskapet står.

Problemet er at den lokale nødsentralen ikke kan lokalisere anropet når det ringes med IP-telefoni.

På spørsmål fra digi.no til Telio som er Norges største IP-telefonileverandør, hevder administrerende direktør Rune Strømmen at det ikke er grunn til å frykte kommunikasjon til nødnumre med IP-telefoni, forutsatt at det legges korrekte rutetabeller i IP-systemene.

Også administrerende direktør Toril Nag i Lyse Tele mener å ha løst problemet.

– For vår del har vi nå laget et system som ordner opp i dette. Våre brukere har fått ett fast tilknytningspunkt som er knyttet til adressen der kunden har bestilt telefoni fra oss. Dermed kan gateadressen framvises når de ringer til nødetatens system, sier Nag.

Systemansvarlig Elfinn Færevåg i Helse Stavanger berømmer Lyse Tele for å ha vært raskt ute, men sier det er mange tilbydere av IP-telefon som ikke har opprinnelsesmarkering ennå.

– Innringeren kan bli lokalisert ved at nødsentralen ser avstanden til basestasjonen. Mange steder kan dette dreie seg om 3,5 mil fra denne i alle retninger, sier Færevåg.

Til toppen