Barn har mer nettvett enn vi tror

Norske barn bruker internett mer enn noen gang – og de tar ansvar.

Norske barn bruker internett mer enn noen gang – og de tar ansvar.

Oslo (NTB-Wibecke Lie): Norske barn bruker internett mer enn noen gang – og de tar ansvar. Men foreldrene vet lite om hva de foretar seg på nettet, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen er foretatt av det EU-finansierte opplysningsprosjektet for trygg bruk av internett, SAFT (Safety Awareness Facts and tools), og viser at 92 prosent av norske barn mellom 9 og 16 år har tilgang til internett hjemme.

– Studien viser at det er store forskjeller mellom det livet barn lever på internett og det foreldrene tror om barnas nettbruk. Samtidig ser vi at barna i økende grad tar ansvar for nettbruken og setter grenser selv, sier prosjektleder i SAFT, Elisabeth Staksrud.

Siden forrige undersøkelse i 2003 er foreldre blitt mer positive til at barn kan legge ut bilder av seg selv på internett, mens barna er blitt mer kritiske – både til hva de vil legge ut om seg selv, og hva de tror at det de finner på nettet.

Kjønnsforskjeller
Et overraskende funn i undersøkelsen er at flere gutter enn jenter sier de er utsatt for uønskede seksuelle bemerkninger på internett. Det er de eldre barna som opplever mest ubehageligheter.

69 000 norske barn mellom 9 og 16 år oppgir i 2006 at de har møtt noen i virkeligheten som de først har møtt på internett. Det er økning på 38 prosent fra 2003. I de fleste tilfellene er slike møter med jevnaldrende.

– Dessverre ser vi også en økning i antall tilfeller hvor barn blir forsøkt skadet etter ha møtt noen i virkeligheten som de først har møtt på nett. De fleste av disse har møtt en voksen person, og de som opplever dette, er som regel ungdommer på 15 – 16 år som mistrives med venner, familie, skolen eller livet generelt, sier Elisabeth Staksrud.

Starter tidlig
44 prosent av alle norske barn i alderen 9 til 16 år bruker nettet flere ganger om dagen. Barn begynner også å bruke internett tidlig, de fleste før de begynner på skolen. De fleste bruker nettet til spill, men også leksehjelp kommer høyt opp på prioriteringslisten.

Undersøkelsen viser blant annet at websider på internett er viktigere enn skolebøker når barn skal gjøre lekser. Samtidig er det bare to av ti barn som opplyser at de har hatt undervisning om kildekritikk.

Lærere kommer langt ned på listen over hvem som har lært barna om internett. De fleste oppgir at de har lært seg selv.

– Det er en lang rekke utfordringer som knytter seg til barns og unges bruk av elektroniske medier, men barna sier selv at de mest av alt ønsker å snakke med foreldrene sine om trygg internettbruk. Det er derfor viktig at foreldre får tilstrekkelig informasjon til å kunne være til stede i barns digitale hverdag, sier Staksrud.

Hele landet
Undersøkelsen er foretatt blant skolebarn over hele landet og fra alle samfunnslag. Elevene har svart på et spørreskjema som er fylt ut i en klassetime på skolen.

Verken lærere eller foreldre var til stede da skjemaene ble besvart, men en intervjuer fra Synovate MMI har vært til stede for å forklare vanskelige ord og spørsmål.

Til toppen