- Barn må vernes spesielt

- Hvis bransjen ikke greier å verne barn mot kommersielle overtramp på internettet, kan vi måtte ty til spesiell lovgivning, sa president Clintons IT-rådgiver i et intervju med CNN fredag.

- Hvis bransjen ikke greier å verne barn mot kommersielle overtramp på internettet, kan vi måtte ty til spesiell lovgivning, sa president Clintons IT-rådgiver i et intervju med CNN fredag.

Utspillet fra IT-rådgiver Ira Magaziner kom i forbindelse med en høring myndighetene holder om personvern på Internett, der barns atferd, interesser og sårbarhet har vært sterkt fokusert. President-rådgiveren røpet noe av innholdet i den endelige utgaven av en spesiell rapport om elektronisk handel, som skal offentliggjøres 1. juli.

Undersøkelser har vist at et flertall amerikanere mener det ikke er nok at bransjen driver selvtekt. De vil ha egen lovgivning om personvern på Internett. Dette standpunktet er spesielt sterkt når det gjelder barn. Inntrykket er derfor at regjeringen går mot flertallsoppfatningen, samtidig som det legges et sterkt press på bransjen for at den skal finne fram til egnede løsninger - og virksomme pressmidler overfor dem som ikke vil føye seg.

Magaziner understreket at regjeringen vil kreve at websteder sørger for, gjennom ulike metoder, at all informasjon som unger gir videre klareres med foresatte på forhånd.

Til toppen