– Barnearbeid i Samsungs fabrikk

Kinesisk underleverandør hyrer gjerne mindreårige, ifølge rapport.

– Barnearbeid i Samsungs fabrikk
Systemet med utplassering av yrkesskoleelever misbrukes til å ansette mindreårige på elendige vilkår, i strid med kinesisk lov og i samarbeid med korrupte lærere, heter det i en rapport fra China Labor Watch om en fabrikk i Guangzhou (Canton) drevet av HEG Electronics, en underleverandør til den koreanske giganten Samsung. Bilde: China Labor Watch

China Labor Watch (CLW), en frivillig organisasjon som jobber for bedre vilkår for arbeidere i kinesiske produksjonsanlegg, utga tidligere denne måneden en rapport som slår fast at en underleverandør til Samsung utnytter barnearbeid: Samsung's Supplier Factory Exploiting Child Labor.

Organisasjonen har tidligere gjort seg bemerket med rapporter om overgrep og dårlige vilkår for arbeidere i produksjonsanlegg til underleverandører for Apple.

Disse rapportene har bidratt til at Apple tar affære – se gårsdagens artikkel Gradvis bedre for Apple-arbeidere – og det er da naturlig å sette i gang en tilsvarende prosess mot andre globale elektronikkgiganter.

Rapporten om barnearbeid i en underleverandør til Samsung bygger på erfaringer fra flere inspektører knyttet til CLW, som jobbet som produksjonsarbeidere i den aktuelle fabrikken i to måneder i år, juni og juli. Fabrikken drives av HEG Electronics og er lokalisert i industriparken Jiaxin i millionbyen Guangzhou (Canton). Anlegget sysselsetter 2000 arbeidere, og brukes til å framstille blant annet mobiltelefoner, DVD-er, stereoutstyr og MP3-spillere for Samsung. HEG leverer også til Motorola og LG.

CLW-medlemmene som arbeidet ved HEG-fabrikken identifiserte sju tenåringer som arbeidet full tid i produksjonen trass i at de ikke hadde fylt 16 år, som er lavalder etter kinesisk lov. CLW-medlemmene hadde begrensede muligheter til kontakt med arbeidere i andre avdelinger enn der de selv jobbet. De anslår at hele fabrikken kan ha mellom 50 og 100 barnearbeidere.

Barnearbeiderne er underlagt de samme strenge betingelsene som eldre produksjonsarbeidere. De mottar bare 70 prosent av det disse tjener, og har lettere for å bli satt til risikoarbeid.

Flertallet – 60 prosent – av de som arbeider i produksjonen i HEG-anlegget er ikke normalt ansatte, men utplasserte yrkesskoleelever som formelt sett bare skal være der noen måneder. I skolens ferietid øker elevenes andel til 80 prosent. Elever under 16 år kan ifølge loven ikke utplasseres. De utplasserte elevene har samme arbeidstid som voksne, det vil si 66 timers uker inkludert tvungen overtid, og bor i tilsvarende sovesaler i bedriften. Elevenes lærere arbeider i HEG samtidig som elevene er utplassert ved fabrikken. Lærerne spiller en rolle som mellomledere. Også de må bo på fabrikkens område, i egne sovesaler.

CLW oppdaget at HEG overlater til lærerne å kontrollere at elevene har papirene sine i orden og at de er gamle nok i henhold til loven. HEG sjekker selv ikke elevenes ID.

Korrupte lærere utnytter dette til å forfalske elevenes papirer. Ifølge CLW har de laget en kanal som gjør det mulig for HEG å sysselsette barnearbeidere. Kanalen kan åpenbart misbrukes av ulike krefter som kan ha interesse av å ta barn ut av skolen og inn i jobb. Rapporten kartlegger flere skoler som har avtale med HEG-fabrikken.

Ifølge CLW ser HEG gjennomfingrene på praksisen, og har tatt tiltak for å hindre at den blir oppdaget.

– Selv etter at selskapet oppdaget at det far barnearbeidere i fabrikken, gjorde de ingen ting for å fjerne dem. I stedet flyttet de barna til andre sovesaler som de leide i lokaler utenfor fabrikkens område, slik at forholdet ikke skulle oppdages, heter det i rapporten.

I tillegg til barnearbeid avdekker CLW også uregelmessigheter knyttet til betaling av utplasserte elever. Kontrakter inngås ikke med hver og en elev, men med lærerne. HEG betaler elevenes lønn til lærerne. Elevene får sine penger først etter at utplasseringen på to til tre måneder er avsluttet, og de er tilbake på skolebenken. Pengene er da fratrukket utgifter til transport og helsesjekk. Praksisen er i strid med HEGs egne retningslinjer som tilsier at utgifter til helsesjekk skal refunderes etter én måneds arbeid, og at elevene skal få utbetalt lønn etterskuddsvis hver måned direkte til sine bankkontoer.

CLW-rapporten avdekker videre at det ikke gjøres forskjell på fast ansatte arbeidere og utplasserte elever når det gjelder arbeidsforhold.

Den faktiske arbeidsuken er seks arbeidsdager på 11 timer hver. I produksjonslinjene for Samsung er arbeidsdagen enda lenger. Overtid er ikke frivillig. Et intrikat system med straffer og bøter gjør arbeidere praktisk talt rettsløse. Mellomledere tyr gjerne til grov kjeft og til slag. Det gis ikke lønn ved sykdom. Arbeidere får ikke kopi av arbeidsavtalen de signerer. De betales jevnt over under lovens minimumskrav. De trekkes for kost selv om de ikke spiser alle måltider i bedriftens kantine. De må selv bekoste arbeidstøy. Også nattskiftet varer i elleve timer, bare avbrutt av en spisepause på 40 minutter.

CLW peker til slutt på at vanlig vernearbeid finnes omtrent ikke.

Fabrikkens komite for miljø, helse og sikkerhet var ukjent for alle arbeidere. Det gis ikke opplæring i miljø og sikkerhet. Fabrikken har ingen helsetjeneste, og det er ikke førstehjelpsutstyr i fabrikken eller i sovesalene. Tavla som skal angi temperatur og luftfuktighet i produksjonslokalene fylles ikke ut på grunnlag av målinger, men med vilkårlige tall godt innenfor regelverkets krav. Arbeidere som klager på varme og dårlig luft kommer ingen vei.

Les mer om: