Barnesoldater skal bli IT-konsulenter

Krigen i Sierra Leone er over. Norsk-afrikanske Francis Stevens George har en drøm om å kopiere det indiske IT-mirakelet.

Mange har forsøkt å kopiere Indias IT-suksess, men glemmer at India har et stort fortrinn - det nasjonale språket i India er engelsk. I tillegg har India hatt en ganske stor og velutdannet middelklasse.

Nå håper Internett-konsulenten og forretningsmannen Francis Stevens George (bildet) å så en spire til å kopiere det indiske mirakelet i sitt hjemland. For Sierra Leone på sydvest-hjørnet av Afrika ble grunnlagt av England og ble hjem for tidligere engelske-eide slaver.


Nasjonalspråket er derfor engelsk og Sierra Leone var et ganske velfungerende land med Afrikas første universistet, en stor middelklasse og en blomstrende økonomi bygget på diamant-utvinning. Men en 12 år lang og grusom borgerkrig har ødelagt mye. Etter massiv innsats fra FN er krigen nå erklært over, opprørslederen skal for retten og alle opprørssoldater er avvæpnet.

- Jeg arbeider med et prosjekt som skal bidra til å løse flere problemer på en gang. Sammen med myndighetene ønsker jeg å starte regionale IT-skoler for tidligere, yngre opprørssoldater. Dette vil både gi dem arbeid, bidra til at folk flytter tilbake til distriktene og bidra til økonomisk vekst, sier George til digi.no.

Målet er at skolen etter en del år skal bli selvfinansierende gjennom utleie av arbeidskraft. For George er klar over at ingen bistandsprosjekter er evigvarende.

Stevens er nå på leting etter penger i det norske bistandsapparatet og hos private bedrifter. I utgangspunktet har han ganske beskjedne mål - rundt to millioner kroner i året.

- Med dette kan vi starte en gruppe skoler med til 250 studenter. Målet er to- og treårige utdannelser, litt ut i fra hva slags utdannelse og bakgrunn de tidligere soldatene har. Opprørerne overfalt hele landsbyer og tvang alle skoleelever til å bli soldater, men mange har en basisutdannelse, forteller George.

Prosjektet skal fokusere på elever i aldrestrinnene rundt 20 år og vil altså dessverre være uaktuelt for de eldste og hardest rammede soldatene som har mistet all skolegang.

George forteller at det finnes ledige lokaler i form av kommunale senter-bygg og det finnes mye brukt datautstyr, men prosjektet trenger penger til lærerlønninger, strøm og Internett-linjer.

Stevens er selv ingen nybegynner med budsjetter - som barnebarn av Sierra Leones første statsminister er han oppvokst i England og har gått på London School of Economics og på BI. Etter flere år i Norsk Hydro har han startet Kizuki Group, et IT-konsulent og rådgivningsselskap her i Norge.

Norge har en stor bidragsyter til Sierra Leone med blant annet humanitær bistand, penger til demobilisterings-prosessen, sivilt politi og mange andre prosjekter i Sierra Leone de siste årene.

Til toppen