Barns personvern på Internett mister støtte

SAFT-prosjektet skal sikre barns rettigheter og personvern på internett, men nå kan det være slutt.

SAFT-prosjektet skal sikre barns rettigheter og personvern på internett, men nå kan det være slutt.

I drøye 20 måneder har SAFT-prosjektet ledet av Statens Filmtilsyn pågått i Norge med EU-støtte på 1,4 millioner Euro. I tillegg har frivillige organisasjoner, myndigheter og industri gitt pengestøtte på tilsvarende beløp.

IKT-Norge, KRIPOS, politiet, Redd Barna, Barne og Familiedepartementet, Forbrukombudet og MMI er blant aktørene som har støttet opp om prosjektet.

Formålet har vært å kartlegge barns bruk av Internett, farer, muligheter, personvern og rettigheter. Norge har ledet an i samarbeidet med fire andre nordiske land som Sverige, Danmark, Finland og Island. I tillegg har Læringsenteret i Irland og foreldreorganisasjonen hjem og skole på Island vært involvert, foruten Spania og Frankrike.

Fra 1. mai opphører virksomheten som følge at pengestøtten fra EU bortfaller.

Statens Filmtilsyn har søkt om ny støtte, og er nå i kontraktsforhandlinger med EU om videreføring av arbeidet. Norge har utpreget seg som en pådriver i dette arbeidet.

- Vi har erfart en enorm interesse for vårt arbeidsfelt, og får stadig telefoner med spørsmål fra lærere, foreldre og interesseorganisasjoner, forteller prosjektleder for SAFT, Elisabeth Staksrud til digi.no.

En av de største undersøkelsene fra SAFT rettet seg mot 11.000 barn i alderen 9 til 16 år og foreldre fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Irland. Undersøkelsen er blant den mest omfattende spørreundersøkelse som noengang er blitt foretatt om barns internett-vaner og hadde en kostnadsramme på 25 millioner kroner.

- Resultatet var oppsiktvekkende, og viste at foreldre og barn lever på hver sin planet. Vi ser et tydelig generasjonsgap mellom hva foreldre tror barna bruker Internett til og hva faktisk barna gjør på Internett, sier Staksrud.

Hele 74 prosent av barna uttrykte at de ikke ville snakke med voksne, verken foreldre eller lærere dersom noe negativt skjer dem på Internett.

-Vi har jobbet med forskning og konkrete tiltak og ikke minst fått opp bevisstheten på hva de forskjellige aktører gjør. Vi har nå et flott nettverk mellom politiet, frivillige organisasjoner og myndigheter, sier Staksrud.

Undersøkelsen mot de 11.000 barna og foreldrene i fem land viste en himmelvid forskjell i oppfatningen om atferd rundt pornografibruk og chatterkanal. Resultatet ble krysskoblet mot 15.000 svar som skulle kartlegge behov og risikoatferd.

Informasjonen er senere brukt av SAFT til å spre informasjon, opprette ressurssenter, lage seminarer i sarmbeid med bransjen og guider om barns internett-bruk i internasjonal sammenheng.

- Vi ønsker ikke å spre noen mediapanikk. Barns internett-bruk er i hovedsak positive og slett ikke så skremmende som voksne har tendens til å tro. Men vi trenger en bevisstgjøring rundt tema, framholder Staksrud.

Til toppen