Basware fortsetter veksten

Basware har gjennom årets tredje kvartal hatt en salgsøkning på over 30 prosent.

Basware har gjennom årets tredje kvartal hatt en salgsøkning på over 30 prosent.

Leverandør av elektroniske innkjøps- og fakturahåndteringssystemer, Basware Corporation, har i årets tredje kvartal hatt en totalomsetning på 72,4 millioner kroner. Dette er en forbedring på 31.7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Basware har i løpet av årets tre første kvartaler en totalomsetning på 231,6 millioner kroner som er en forbedring fra 181,7 millioner kroner sammenlignet med fjorårets ni første måneder. Selskapet har inngått flere nye kontrakter i løpet av årets tredje kvartal.

Basware har i tillegg til løsningene innenfor området ”Enterprise Purchase to Pay” som består av elektronisk innkjøps- og fakturahåndtering, arkiv og efaktura også lansert ”Financial Management” som er en løsning for finansiell planlegging, konsolidering og rapportering.

Til toppen