Bates mister sterk Internett-kompetanse

Bates, et av Norges største reklamebyråer, har i lengre tid bygd opp kompetanse på Internett som et av de få byråene i Norge. Nå faller nøkkelpersoner fra.

Reklamebyrået Bates søker etter mange nye hoder om dagen til eXpanded Media/Bates Dialog XM, det kombinerte DM- og internettselskapet som er en del av et globalt nettverk.

I april sluttet seks ansatte, det vil si store deler av den nettkompetansen de har bygd opp gjennom flere år.

Bates er at av de få norske reklamebyråene som satser hardt på å bygge opp egen digital kompetanse. Nå får satsingen et hardt skudd for baugen: I et knallhardt jobbmarked med kamp om de gode hodene må selskapet hente inn mange ansatte for å holde nettdelen flytende.

Målet er å ansette 15 stykker innen sommeren.

Blant annet har teknisk sjef, avdelingsleder og flere andre nøkkelmedarbeidere kuttet ut Bates til fordel for andre.

- Det stemmer at en del har sluttet hos oss. Men dette er overhodet ikke dramatisk. Flere av de ansatte har vært med lenge og følte at den strategien som er valgt for selskapet ikke passet helt for dem. Derfor valgte de å gå, forteller Christian Almskog som har ledet eXpanded Media siden oktober i fjor.

Han legger til at det ikke har vært noen organisert avgang eller dype uenigheter rundt oppsigelsene.

Dette bekreftes også av ansatte som digi.no har snakket med i Bates Dialog XM. Almskog forteller at tre av de som går skal begynne for seg selv mens resterende går over til konkurrenter.

- Vi skulle gjerne ha beholdt alle, men slik er det ikke, forteller Almskog.

Almskogs forklaring på avgangene har vært at selskapet nå endrer strategi. Fra å være et lite miljø skal selskapet vokse. Cordinant, som eier Bates, skal satse mer på dialogmarkedsføring og Internett. Internett-delen i Bates skal derfor styrkes betraktelig. I Norden vil denne satsingen gå under Bates-paraplyen, siden Bates har et sterkt merkenavn i denne regionen.

Bates skal bli en mer fullstendig tilbyder av alt fra Internett til reklame og markedsføring.

Etter hva digi.no erfarer har den delen av Bates som jobber med Internett bestått av rundt ti mennesker.

Til toppen