Bates vil forenkle annonsemålinger

Bates Dialog X/M har utviklet en egen programvare for å gjøre det enklere for annonsørene å forstå bannerannonseringen. Problemet er at reklamebyrået legger opp til to annonsesystemer, ikke ett.

Bates Dialog X/M har utviklet en egen programvare for å gjøre det enklere for annonsørene å forstå bannerannonseringen. Problemet er at reklamebyrået legger opp til to annonsesystemer, ikke ett.

Bates Dialog X/M er en spesialenhet innen Bates-gruppen, som fokuserer på direktemarkedsføring i flere kanaler. Nå har de utviklet tjenesten Bates AdTracer(tm).

Dette er en programvare som kommer i tillegg til de tradisjonelle leveransene fra annonsestyringssystemene på det norske nettmarkedet..

Bakgrunnen for utviklingen av verktøyet er at rapportene fra NetGravity og DoubleClick's Dart-system er store og uforståelige. Bates mener at en forvirrende terminologi med mange ulike betegnelser stikker kjepper i hjulene for dem som vil prøve å forstå nettannonsering.

Dessuten ønsker Bates gjennom systemet å få målt effekt i større grad enn kun klikk på annonser.

- Programmet sier hvilket nettsted brukeren kommer fra, hvilke annonser de klikket på for å komme dit, og hva de gjør på nettstedet. Dette har vi gjort fordi vi ønsker å vite hvor de kommer fra, og vite hvor man har effekt. Vi fotfølger brukeren på kundens hjemmeside, sier konsulent Arve Kvaløy, som har ledet arbeidet med å utvikle tjenesten.

De har utarbeidet en tjeneste som skal være et tilbud til kunder og medieformidlere, og som gir en lettfattelig oversikt over statistikken. Dette materiale vil bli sammenfattet i rapporter som legges ut på en internettjeneste kun tilgjengelig for kunder og medieformidlere.

- Mange nettsteder bør redesigne og lage stier eller veier tilpasset de ulike målgrupper. Vi må derfor finne ut hva som er intuitivt og brukervennlig, og kan på den måten lage nettsteder som funker optimalt, forteller Kvaløy. Han mener derfor at det nye verktøyet vil bidra til denne prosessen ved å følge fotsporene til brukerne.

En rapport gjennom Bates AdTracer kan inneholde opplysninger etter hvilke parameter kunden ønsker. Her ligger blant annet antall unike sesjoner, som går på IP-adresser, skille mellom de som bruker nettstedet eller bare går ut igjen og andre parametre. Systemet vil måle de brukere som går inn til oppdragsnettstedet via annonser, og ikke de som skriver inn adressen direkte.

- Vi ser for oss et modulbasert system hvor kunder kan legge inn overvåking av annonsekampanjer på nettet enten på årsbasis eller for en kortere periode. Tanken er at også mediebyråene skal kunne plugge inn sine kunder direkte fra tjenesten. Med tjenesten gir vi våre kunder et konkurransefortrinn.

- Byråene skal kunne legge inn annonser fra en database over alle annonser som lagres på samme nettsted. Mange nettsteder lager feil pekere fra annonsene og sjekker ikke at annonsene er riktige. Her skal de kunne velge mellom flere av kundens annonser som ligger i en base, sier Kvaløy.

I utviklingen av tjenesten, har NOR 24 har vært pilotkunde i prosjektet. Banken mottar i dag 70 prosent av sine lånesøknader gjennom nettet.

- Klikkraten er ikke den beste måten å måle effektivitet på annonsene. Testingen av piloten var med på å vise dette. Sjelden var det de stedene som ga flest klikk som endte i en konkret lånesøknad. Vi deler statistikken inn i de som går rett ut igjen uten å bruke nettstedet og de som klikker seg inn på forskjellige sider. I piltotesten registrerer vi hvor mange som sender inn lånesøknader og prøver å finne de som faktisk blir kunder. Dette er kundeservice på nettet, sier Kvaløy.

Det brukes cookie-teknologi for å måle hvor mange brukere som kommer tilbake til nettstedet etter å ha vært inne første gangen. Spesielt i forhold til NOR24 er det aktuelt å måle om folk er inne på nettstedet først, og kommer tilbake for å fylle ut låneskjema senere.

På sikt er tanken at Bates Dialog X/M skal få partnere på teknisk drift, vedlikehold og oppgradering av systemet, men det er ikke avklart hvilke disse partnere vil bli.

- Blir Bates AdTracer en konkurrent til NetGravity og DoubleClick?

- Egentlig ikke, vi har vår nisje vi jobber innenfor. Vi driver med direktemarkedsføring på Internett, og er ikke ute etter å gå NetGravity og DoubleClick i næringen. Men vi vil komme med noe som kan være til hjelp. Vår tjeneste er mulig å integrere med begge teknologiene. Vi er rettet inn mot den enkelte kunde. Dette er kun et hjelpeverktøy som tar over der NetGravity er ferdig med sin jobb, understreker Kvaløy.

Startkostnadene for å ha tilgang til systemet vil ligge på til sammen 30- 40.000 kroner. Prisen skal inkludere tilgang, maskinleie og noen parametre. Om man ønsker flere parametre, koster det ekstra.

Til toppen