Båtfolket får sin satellittelefon

Med en liten nyutviklet gyro-stabilisert antenne knyttet til den allerede eksisterende Mobiq-telefonen lanserer Telenor og British Telecom (BT) satellittelefonen Mobiq Marine for fritids og yrkesbåter.

Satellittelefonen er den samme som ble lansert i januar, men gyro-antennen gjør det mulig for båteiere å benytte seg av satellittelefonen.

Informasjonssjef i Telenor Satellite Services, Grete Nykkelmo, sier til digi.no at Mobiq i dag representerer vel 30 prosent av verdensmarkedet for satellittelfoni.

Mobiq er en satellittelefon-tjeneste som eies av Telenor og British Telecom (BT). Så langt er det solgt mellom 11.000 og 12.000 terminaler, der Telenor står for vel en fjerdedel, mens trafikken siste måned kom opp i 370.000 minutter, noe som lover godt for et salgsmål på 2,8 millioner minutter for 1997. Dette alene vil gi en omsetning på 67 millioner kroner for Mobiq-trafikken for de to selskapene.

Samtaler med Mobiq Marine blir på vanlig måte formidlet via Inmarsat-satellittene, og omfatter tale, faks, data og e-post. Teknologien i den nye generasjonen Inmarsat-satellitter blir benyttet i Mobiq Marine, noe som betyr høyere ytelse og lavere kostnader.

Pakken, som omfatter både utstyr og abonnementsavtale, vil koste i overkant av 50.000 kroner. Abonnementet er tilsvarende det systemet som blir benyttet på GSM mobiltelefoner, basert på bruk av SIM-kort, noe som gjør at flere brukere kan benytte samme terminal. Med SIM-kortet følger tjenester som «voice-mail» og «fax-mail», og samtalekostnadene vil ligge på omtrent samme nivå som for internasjonale samtaler med mobiltelefon, rundt tre dollar pr. minutt, noe som tilsvarer i overkant av 20 kroner.

Til toppen