BBC ber Blair om digital-garanti

BBC er på god vei inn i den digitale alder. En storstilt kampanje skal øke britenes bevissthet og kunnskap om mulighetene digitale overføringer gir. Men for at BBC skal kunne satse, trenger de en garanti fra myndighetene om at lisensnivået på allmennkringkastingen holder tritt med prisstigningen i åtte år fremover.

BBC planlegger en TV-kampanje for å forberede publikum på den digitale alder. I kampanjen vil BBC fokusere på hvilke muligheter digital-TV representerer i forhold til TV, radio og Internett og samtidig informere om hva BBC gjør på den digitale fronten, skriver The Internet magazine.

Kjente fjes som Jeremy Irons, Salman Rushdie og Stephen Fry skal medvirke i kampanjen gjennom filmer som på en underholdende måte skal prøve å forklare en forvirrende digital (nett-)verden. Også filmene i kampanjen har blitt produsert digitalt.

Samtidig melder NRK at BBC ønsker å endre lisensavtalen med myndighetene slik at det blir garantert at lisensøkningen holder tritt med den britiske prisstigningen.

BBCs generaldirektør John Birt har uttalt at om selskapet skal kunne foreta de nødvendige investeringer i digitalisering av TV og radio, og samtidig kunne møte den økende konkurransen fra kommersielle kanaler, må myndighetene ta stilling til hva slags BBC man vil ha, skriver NRK.

I det ligger det ikke minst et spørsmål om finansieringsformer og modeller.

I år ligger økningen tre prosent over prisstigningen, neste år vil den være en halv prosent over, og etter det vil den falle under.

BBC har egentlig en avtale som varer frem til år 2002, inngått under den forrige konservative regjeringen og ønsker at den nye lisensavtalen forlenges til 2006, som er året da BBCs Charter etter planene skal fornyes.

Til toppen