BBC vurderer digital lisens

For å få mer penger i kassa, vurderer den britiske statskringkasteren BBC å innføre en egen lisens som skal dekke utgiftene forbundet med digital-TV. Dette er stikk i strid med hva BBC tidligere har lovet.

For å få mer penger i kassa, vurderer den britiske statskringkasteren BBC å innføre en egen lisens som skal dekke utgiftene forbundet med digital-TV. Dette er stikk i strid med hva BBC tidligere har lovet.

TV-lisensen i Storbritannia vil stige, hvis en komité som har sett på statskringkasteren BBCs økonomi, får det som den vil.

Det skriver britiske The Times.

Komitéen har som oppgave å se på hvordan BBC skal få nok penger i kassa når femårsavtalen for lisensen går ut i 2002.

Inntil da vil lisensen øke mindre enn inflasjonen. I dag er lisensen på 101 britiske pund, eller rundt 1250 norske kroner.

Det er ventet at komitéen anbefaler at lisensen blir koblet til konsumprisindeksen.

I tillegg er det ventet at komitéen foreslår en tilleggslisens - en "digital-lisens", på tross av at britiske TV-seere har blitt lovet at de nye digitale tjenestene skulle være gratis. Debnne lisensen blir anslått til å ligge i størrelsesordenen 30 pund, eller rundt 370 norske kroner ekstra for seere med digitalt utstyr.

Enkelte divisjoner i BBC vil trolig bli solgt ut som en følge av spareprogrammet, og en av kandidatene her blir av The Times nevnt som BBC Resources, som er et heleid datterselskap. Det er også snakk om å selge 49 prosent av aksjene i BBC Worldwide, som er den kommersielle "armen" til BBC. Det er ventet at salg av sistnevnte selskap kan bringe rundt 700 millioner britiske pund, eller 8,7 milliarder norske kroner, i kassa.

Det gjenstår ett møte i komitéen før de avleverer sin innstilling til kulturminister Chris Smith.

Til toppen