BBS kan få 128-biters kryptering

Den amerikanske regjeringen sier at Microsoft og Netscape kan selge serverløsninger med 128-biters kryptering til utenlandske banker, dersom banken underkaster seg en amerikansk godkjenningsordning.

Den amerikanske regjeringen sier at Microsoft og Netscape kan selge serverløsninger med 128-biters kryptering til utenlandske banker, dersom banken underkaster seg en amerikansk godkjenningsordning.

Den foreløpige eksporttillatelsen fra 10. juni ble gjort endelig tirsdag, heter det i meldinger fra Netscape og Microsoft.

128 biters kryptering er underlagt strenge eksportrestriksjoner i USA, der dette er gjenstand for politisk strid, med flere alternative lovforslag i både Senatet og Representantenes hus. Regjeringen ønsker å opprettholde et generelt forbud mot eksport av krypterende programvare med sterkere nøkler enn 56 biter, og krever dessuten en ordning der myndighetene sikres muligheten til å knekke krypterte meldinger dersom en domstol er enig at det foreligger rimelig mistanke om ulovlig virksomhet. Motstanderne peker på at utenlandske konkurrenter derved sikrer seg markedsandeler fordi amerikanerne må nøye seg med svake sikkerhetsløsninger.

- Når det gjelder nettleseren Communicator, er eksportlisensen på 128 biter generell, sier teknisk kyndige Tom Nordahl Jensen i Netscapes norske distributør Nocom.

- Det nye gjelder serverprogramvaren SuiteSpot, der banker som er sertifisert av amerikanske myndigheter, har lov til å nytte 128 biters kryptering. Det åpner for sikre banktransaksjoner over Internett. BBS var på oss i går for å få nærmere detaljer.

Jensen understreker at det bare er i banktransaksjoner og i transaksjoner med amerikanske nettsteder norske brukere vil ha adgang til å benytte 128 biters krypteringen i Communicator, for eksempel når de må oppgi kredittkortinformasjon for å abonnere på spesielle tjenester.

- Norske banker som vil benytte denne sterke krypteringen får et sertifikat fra VeriSign, som nettstedet utstyres med. Sertifikatet utløser en prosess i Communicator som fører kommunikasjonen over i kryptert modus. Du vil merke at "http" på adresselinjen endres til "https", og det vises en hengelås på skjermen for å understreke at sambandet er sikret.

Det er ikke adgang til å bruke sterk kryptering når du utveksler elektronisk post.

- På mail er det fortsatt 40 biter på kryptering og 56 biter på signaturen. Du trenger likevel svært store mengder datakraft for å knekke slike nøkler.

Hos Microsoft vil 128-biters kryptering være med når den endelige utgaven av Internet Explorer 4.0 kommer i august, med tilsvarende skille mellom klient- og serverprogramvare som for Netscape.

Ifølge Associated Press er den kontrollerte frigivningen av 128 biters kryptering for utenlandske banker et resultat av flere måneders forhandlinger mellom Netscape og Microsoft - på den ene siden, og amerikanske myndigheter på den andre. Overfor banker vil det antakeligvis være uaktuelt å kreve å få dekryptere meldingene, siden mistanke om ulovligheter vil være tilstrekkelig til å begrunne et krav om innsyn i bankens bokføring.

Til toppen