BBS kjøper e-handelsselskap

Bankenes Betalingsselskap (BBS) blar opp for et av DNB Nor's datterselskaper.

BBS kjøper e-handelsselskap

Bankenes Betalingsselskap (BBS) blar opp for et av DNB Nor's datterselskaper.

Bankenes Betalingssentral (BBS) kjøper e-handelsselskapet Netaxept fra DNB NOR. I tillegg inngår partene en femårig samarbeidsavtale som innebærer at DnB NOR vil distribuere produkter og tjenester innen e-handel fra BBS.

- Kjøpet er et ledd i BBS´ strategi for å bli en ledende tilbyder av brukerstedsløsninger i Norden. Vi ønsker å posisjonere oss som en attraktiv samarbeidspartner overfor varehandelen i Norden, sier Ola Forberg, administrerende direktør i BBS, i en pressemelding.

Kjøpet er en videreføring av den nordiske satsingen innenfor området og medfører at merkevaren Netaxept vil bli opprettholdt.

BBS forteller at det for tiden er store strukturendringer innenfor det europeiske markedet for betalingstjenester. De mener at økte volumer og stordriftsfordeler for drift og utvikling vil være vesentlige forutsetninger for fremtidig konkurransekraft. Det er DNB Nor enige i, og derfor mener de at salget av Netaxept gir selskapet bedre utviklingsmuligheter og grunnlag for ytterligere ekspansjon.

- Vi har lagt vekt på potensielle synergieffekter og muligheter for videreutvikling av selskapet ved valg av kjøper. BBS er allerede DNB NORs samarbeidspartner når det gjelder salg og distribusjon av fysiske betalingsterminaler. Distribusjonsavtalen innebærer at DnB NOR blir distributør av Netaxept-produkter og at løsninger fra Netaxept blir integrert i DnB NORs nettbanker, sier Hans Petter Evense,n administrerende direktør i Netaxept.

Partene oppgir ikke kjøpesummen.

Til toppen