BBS: - Vi er ført bak lyset

Bankenes Betalingssentral føler seg ført bak lyset av Provida, og mener programvareselskapet har opptrådt uaktsomt.

Avtalen mellom Provida og Bankenes betalingssentral (BBS) ble inngått i juli 1997. Kommunikasjondirektør Lars Peder Nordbakken sier til digi.no at BBS mener det har vært mangler i leveransen fra Provida i forhold til de ytelsene som har vært avtalt mellom partene.

Manglene relaterer seg både til hvordan programvaren fungerer i det driftsmiljøet som BBS har og til hvilke konsulenttjenester og hvilken oppfølging selskapet skulle få fra Provida.

- Vi føler oss ført bak lyset av Provida og mener de har opptrådt uaktsomt i forhold til oss, sier Nordbakken.

I følge Nordbakken har BBS i tiden fra juli 1997 gradvis blitt oppmerksomme på manglene i leveransen. Frem til i sommer hadde selskapet en åpen dialog med Provida. Så kom bruddet.

Grunnen til at søksmålet overstiger kontraktsverdien er de ulempene BBS er påført av Provida, som i tillegg til ekstra belastninger internt har vært hemmende på den forretningsmessige utviklingen av BBS' tjenester.

- Vi er påført ekstra kostnader direkte knyttet til at leveransen ikke har vært i tråd med den inngåtte avtalen. Providas håndtering av avtalen må kategoriseres som et grovt mislighold, sier Nordbakken.

Nordbakken avviser at søksmålet er fremprovosert av den senere tids utvikling i Provida og fastholder at BBS utelukkende forholder seg til sine egne avtaler med Provida.

Provida ville onsdag ikke kommentere søksmålet utover den utsendte børsmeldingen (se peker til egen sak i margen til høyre).

Til toppen