BBS: - Vi er ført bak lyset

Bankenes Betalingssentral føler seg ført bak lyset av Provida, og mener programvareselskapet har opptrådt uaktsomt.

Bankenes Betalingssentral føler seg ført bak lyset av Provida, og mener programvareselskapet har opptrådt uaktsomt.

Avtalen mellom Provida og Bankenes betalingssentral (BBS) ble inngått i juli 1997. Kommunikasjondirektør Lars Peder Nordbakken sier til digi.no at BBS mener det har vært mangler i leveransen fra Provida i forhold til de ytelsene som har vært avtalt mellom partene.

Manglene relaterer seg både til hvordan programvaren fungerer i det driftsmiljøet som BBS har og til hvilke konsulenttjenester og hvilken oppfølging selskapet skulle få fra Provida.

- Vi føler oss ført bak lyset av Provida og mener de har opptrådt uaktsomt i forhold til oss, sier Nordbakken.

I følge Nordbakken har BBS i tiden fra juli 1997 gradvis blitt oppmerksomme på manglene i leveransen. Frem til i sommer hadde selskapet en åpen dialog med Provida. Så kom bruddet.

Grunnen til at søksmålet overstiger kontraktsverdien er de ulempene BBS er påført av Provida, som i tillegg til ekstra belastninger internt har vært hemmende på den forretningsmessige utviklingen av BBS' tjenester.

- Vi er påført ekstra kostnader direkte knyttet til at leveransen ikke har vært i tråd med den inngåtte avtalen. Providas håndtering av avtalen må kategoriseres som et grovt mislighold, sier Nordbakken.

Nordbakken avviser at søksmålet er fremprovosert av den senere tids utvikling i Provida og fastholder at BBS utelukkende forholder seg til sine egne avtaler med Provida.

Provida ville onsdag ikke kommentere søksmålet utover den utsendte børsmeldingen (se peker til egen sak i margen til høyre).

Til toppen