BDC med Telenor driftskontrakt

Bergen Data Consulting AS har skaffet seg millionkontrakt med Telenor Bedrift om å levere driftopplegg for selskapets 100 servere og 3500 klienter.

Bergen Data Consulting AS har skaffet seg millionkontrakt med Telenor Bedrift om å levere driftopplegg for selskapets 100 servere og 3500 klienter.

Etter en noen måneders samarbeide har BDC-Bergen Data Consulting AS inngått en avtale med Telenor Bedrift om å levere driftsopplegg for selskapets 100 servere og 3500 klienter. BDC har utviklet et "produksjonssystem" for distribuerte plattformer som skal redusere behovet for lokal oppgradering av klientmaskiner. Etter det digi:data erfarer dreier det seg om en kontrakt i millionklassen.

- Det dreier seg om en produktdel, driftskonseptet, og en tjenestedel, implementeringen av driftskonseptet, sier Sigbjørn Århus, markedsdirektør i BDC. Konseptet går ut på å sentralisere og standardisere all programvare på sentrale mal-servere. Lokale klienter vil kontakte sin lokale server som igjen vil kontakte en sentral mal-server for å aksessere et program eller en printerdriver. Derved får man sentral kontroll over programvareversjoner og oppdateringer. Dette reduserer drastisk behovet for å drive med lokal support og oppgradering av programvare. Man reduserer også det lokale behovet for lagring. Kontrakten gjelder for 1996, men det er vanlig at slike avtaler går ut utstyrets levetid på fem-seks år, avslutter Århus.

I pressemlding fra BDC uttaler Inger-Marit Røsjø, IT-driftsjef i Telenor Bedrift, at BDCs driftskonsept passer meget bra for selskapet fordi Telenor har en såpass distribuert bedriftslokalisering. - Vi oppnår en vesentlig reduksjon i behovet for å måtte møte opp fysisk hos hver enkelt bruker, sier Røsjø.

Konseptet til BDC minner litt om prinsippene bak den nå så berømte Network Computeren med sentral lagring og styring av programvare. Det er ikke tvil om at bedriftene søker metoder for å få standardisert sine PC-nettverk og redusert support- og oppgraderingsmarerittet for hver enkel klientmaskin.

Til toppen