BEA formidler bilder og data fra Mars

Bilder og data fra Mars-ekspedisjonen sendes via en portal som er bygget på BEA WebLogic teknologi.

Bilder og data fra Mars-ekspedisjonen sendes via en portal som er bygget på BEA WebLogic teknologi.

NASA valgte BEA WebLogic Server for å håndtere de mange sidevisningene og de store datamengdene som kommer i løpet av ekspedisjonens 90 dager.

Presset på portalen var ganske betydelig da Spirit landet på Mars den 3. januar og startet overføring av data. Portalen inneholder både bilder fra de ni kameraene på hvert av de to Mars-kjøretøyene og behandlede data fra jordbunns- og atmosfæretester som er samlet inn av kjøretøyene. De oppsamlede dataene skal gi forskerne større innsikt om Mars.

Hundrevis av vitenskapsfolk på Jet Propulsion Laboratory i California (NASA) og andre forskningsinstitusjoner over hele verden følger aktivt med på dataene som innsamles av kjøretøyene Spirit og Opportunity som befinner seg på den røde planetens overflate.

Slik kommer data fra Mars ut på Internett:

Rådata sendes fra Marskjøretøyene via NASA Deep Space Network, som er et internasjonalt nett av antenner plassert i Australia, Spania og USA.

På jorden etterbehandles rådataene og lagres på filservere hos NASA på Jet Propulsion Laboratory i California. De behandlede dataene blir lagt ut på nettet ved hjelp av et lag med mellomvare som kjøres på BEA WebLogic Server.

Laget med mellomvare er bygget av Enterprise JavaBeans, Java Message Service samt webservices og betjener atskillige sentrale klientapplikasjoner, herunder Collaborative Information Portal og Viz.

Collaborative Information Portal er en Java applikasjon som viser data generert av diverse instrumenter på Spirit og Opportunity.

Viz er en C++ applikasjon, som gjør at brukerne kan se og rotere tredimensjonale bilder tatt av kjøretøyenes stereokamera. I tillegg til data leverer mellomvaren også kalendere for begivenheter og personalet, angitt i tidssoner både på jorden og på Mars. I tillegg gir en meldingstjeneste ekspedisjonens ledelse i stand til å sende beskjeder til et stort antall mottakere.

Til toppen