BEA frigir WebLogic kildekode

BEA frigir kildekoden til deler av WebLogic-verktøyet slik at det kan brukes mot Apaches appserver Tomcat.

BEA frigir kildekoden til deler av WebLogic-verktøyet slik at det kan brukes mot Apaches appserver Tomcat.

Den Java-orienterte infrastruktur- og verktøyleverandøren BEA har formulert et prosjekt kalt «Beehive Project» som tar sikte på å øke bruken av selskapets utviklerpakke WebLogic Workshop ved å legge ut deler av den som åpen kildekode.

Prosjektet gjøres kjent på BEAs kundesamling eWorld, noen dager etter at det offentliggjorde kvartalstall som tyder på at selskapet taper terreng til konkurrenter som IBM og Oracle, ett år etter den store oppgraderingen av WebLogic Workshop til versjon 8.1.

    Les også:

WebLogic Workshop består dels av et utviklingsmiljø, dels av et rammeverk for å kjøre applikasjoner. Kildekoden som BEA vil frigi under en BSD-lisens i sommer, er hentet fra deler av rammeverket, blant annet WebLogic Controls som brukes til å pakke inn J2EE til gjenbrukbare komponenter for å forenkle utviklingen av J2EE-applikasjoner. Samtidig med frigiving til åpen kildekode, vil Controls sertifiseres mot Apaches frie applikasjonstjener Tomcat. Hittil har det bare vært mulig å bruke Workshop mot BEAs egen applikasjonstjener WebLogic.

BEA håper at utviklere som bruker Tomcat til å prøve ut applikasjoner, vil kunne motiveres til å bruke den frie delen av Workshop til å sørge for at applikasjonene også kan kjøres mot WebLogic-applikasjonstjeneren.

Frigivingen av kildekoden skjer i samarbeid med BEAs partnere Borland og Compuware.

Fra et forretningssynspunkt gjenspeiler utspillet at BEA er villig til å risikere redusert salg av applikasjonstjeneren WebLogic, for å trekke flere utviklere til WebLogic Workshop.

Til toppen