BEA kjøper seg opp innen SOA

BEA utfyller sitt UDDI-register med webtjeneste-repositoriet til Flashline.

BEA utfyller sitt UDDI-register med webtjeneste-repositoriet til Flashline.

BEA kunngjorde før helgen at de kjøper Flashline, et amerikansk selskap kjent for sitt repositorium for webtjenester som skal inn i en tjenesteorientert arkitektur (SOA, for «service oriented architecture»).

Repositoriet til Flashline dreier seg om å ha ett sted der alle webtjenester samles mens arkitekturen er i design-fasen, slik at de kan underkastes for eksempel utprøving og kvalitetskontroll.

Når webtjenesten skal settes i produksjon, sørger Flashline for at den automatisk overføres fra repositoriet til et register («registry») der alle de godkjente webtjenestene befinner seg.

BEA skriver i en pressemelding at Flashline heretter vil markedsføres som «BEA AquaLogic Enterprise Repository» og oppfylle en «strategisk rolle som kritisk komponent for et mer enhetlig SOA-miljø».

Repositoriet vil utfylle BEAs UDDI-register, «BEA AquaLogic Service Registry» for til sammen å tilby en fullstendig løsning for å styre metadata rundt webtjenester i et SOA-miljø under hele fasen fra utvikling til produksjon, heter det.

Til toppen