BEA smører når banker fusjonerer

BEA Systems leverer komponentbasert mellomvare. - Når de store skal fusjonere, tyr de til oss for å samkjøre sine IT-systemer. MerittaNordbanken går for BEA, det samme gjør Postbanken og DnB i Norge, forteller Bjørn Fromreide i BEA Norge.

BEA Systems leverer komponentbasert mellomvare. - Når de store skal fusjonere, tyr de til oss for å samkjøre sine IT-systemer. MerittaNordbanken går for BEA, det samme gjør Postbanken og DnB i Norge, forteller Bjørn Fromreide i BEA Norge.

Markedet for komponentbasert programvare vokser kraftig. Elektronisk handel er en viktig faktor, siden komponenter er den raskeste og sikreste måten å utvide rekkevidden til tradisjonelle forretningssystemer som SAP og PeopleSoft. En annen faktor er strukturendringer i næringslivet. Komponenter kommer godt med når selskaper fusjonerer, og også må slå sammen sine IT-systemer.

BEA Systems regner med å øke omsetningen i inneværende regnskapsår (start 1. juli) med 75 prosent i forhold til fjorårets 289 millioner dollar, og bryte grense på en halv milliard dollar. Toneangivende kunder som e-Trade og Amazon.com har bidratt til å øke slagkraften i markedet for e-handelsløsninger. Selskapet forbereder en profileringskampanje fra 28. september der et nytt beskyttet uttrykk - "eGeneration" - skal få bred plass.

Markedsføringen vil legge vekt på BEA som "e-commerce transaction company", og "transaction platform for integrated e-commerce".

På reisenettstedet Trip.com kan du prøve et nytt reisesøkeverktøy, kalt IntelliTrip, som bygger på BEA-teknologi - applikasjonstjeneren Web Logic Server og en rekke EJB-er (enterprise Java beans). Løsningen er typisk for framskredne e-handelstjenester: Brukeren oppgir parametere som maksimal pris, avreisested, reisemål, ønsket tid med mer. Når man har valgt en av reisene IntelliTrip foreslår, tar IntelliTrip seg av den videre bestillingen.

- Det er fortsatt komponentbasert mellomvare det er snakk om, innrømmer Fromreide. - Men det er enklere å kommunisere budskapet om hva det kan brukes til, når vi forklarer at vi leverer et slags "hovedkort" for e-handel, der man kan plugge inn både eksisterende systemer og nye utvidelser basert på internasjonale standarder.

Reiser, helse og telekom er tre områder som bidrar spesielt til veksten innen komponentbasert programvare. I Norden spiller også bank en stor rolle.

- I Norge har vi kunder som Telenor, Posten SDS og Hydro. Postbanken og Den norske Bank skal som kjent fusjonere. BEA-komponenter er blant verktøyene som brukes for å samstemme IT-systemene. MerittaNordbanken som har lagt inn bud på K-bank, brukte to år på å velge dataløsning for å integrere sine kommende oppkjøp, og valgte BEA.

Også British Telecom har valgt å satse på BEA-verktøy for sine framtidige oppkjøp.

Blant prosjektene til Posten SDS der BEA står sentralt, er utviklingen av et web-grensesnitt for skatte- og mva-rapporter.

BEA står strengt på komponent-plattformen definert av Java og Corba, og markerer seg gjerne som motstander av Microsofts Windows-eksklusive COM-baserte arkitektur.

Til toppen