BEAs visjon er Microsofts store utfordring på Java-siden

Målet med BEAs mange nye lanseringer er å trekke millioner av ledere og utviklere bort fra Microsoft .Net til og over til Java 2 EE.

Målet med BEAs mange nye lanseringer er å trekke millioner av ledere og utviklere bort fra Microsoft .Net til og over til Java 2 EE.

BEA har for sjuende gang gjennomført sitt eWorld-arrangement, og benyttet anledningen til å innlede en storstilt serie med lanseringer og andre initiativ og utspill. Selskapet som er mest kjent for sin applikasjonstjener WebLogic, tar mål av seg til å matche alt Microsoft gjør med .Net gjennom Java-baserte verktøy og rammeverk for web-tjenester ("web services").

Toppsjef Alfred Chuang holdt selv hovedinnledningen på arrangementet, og beskrev helheten i BEAs satsing som "applikasjonsinfrastruktur". Han sa at BEA tar mål av seg til å "eie plattformen hvor alle virksomhetsapplikasjoner og web-tjenester vil bli bygget og drevet.

BEA søker altså å tilby én enkel og tett integrert plattform for både å samle eksisterende applikasjoner i ett system, og bygge det ut mot alt fra tjue år gamle systemer hos partnere og moderne web-tjenester hentet fra Internett. Begrepet "applikasjonsinfrastruktur" presiseres slik: "Konsolidering av seks tydelige mellomvarekategorier i en helhetlig og kostnadseffektiv plattform for å håndtere alle applikasjoner, inkludert web-tjenester." De seks kategoriene er:

  • applikasjonsserver
  • portal med rammeverk
  • sikkerhet
  • integrasjon
  • utvikling og utplassering
  • systemhåndtering

BEA tar mål av seg til å fylle alle disse kategoriene med egne integrerte produkter. Det samlende plattformproduktet er døpt WebLogic Platform 7.0, og framstår som en pakke der alle de øvrige oppgraderingene og nyhetene er samlet.

WEB SERVICES eller
WEB-TJENESTER

Begrepet "web services" eller web-tjenester har vært et aktuelt tema innen programvareutvikling siden sommeren 2000.

Teknologisk sett går det ut på å bruke XML-formaterte dokumenter og meldinger til å formidle forretningsprosesser over http-protokollen. Det innebærer at funksjonalitet må uttrykkes i programvarekomponenter som kan hentes fra andre Internett-tilkoplede maskiner og samkjøres på alt fra mobiltelefoner til tunge servere.

Web-tjenester brukes til å integrere eksisterende interne og eksterne applikasjoner, til å trekke små og mellomstore bedrifter inn i digitale forretningsprosesser som de ellers ville ha måttet investere i EDI for å være med på, og til å sikre platformuavhengig kommunikasjon mellom komponenter som kjøres på svært forskjellige typer maskiner.

Microsoft og IBM har gått sammen om å initiere en rekke anerkjente standarder for web-tjenester:

SOAP (Simple Object Access Protocol)

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

WSDL (Web Services Description Language)

Sammen med andre store aktører har de stiftet WS-I (Web Services Interoperability Organization).

De andre nyhetene er:

  • WebLogic WorkShop, det offisielle navnet på utviklingsmiljøet som hittil har vært kjent under navnet Cajun. Denne nyheten lover å gjøre det like enkelt for utviklere i Visual Basic, Cobol og PowerBuilder som for erfarne Java-eksperter å levere høykvalitetskomponenter i J2EE. BEA håper WorkShop vil appellere til bedrifter og utviklere som ønsker å satse på web-tjenester, ved å tilby på den ene siden et utviklermiljø på høyde med Microsofts Visual Studio.Net, på den andre siden et integrerende rammeverk for applikasjoner i et eksisterende og heterogent miljø.
  • En oppgradering av applikasjonstjeneren WebLogic Server til versjon 7.0, med enklere håndtering og høyere ytelse.
  • En egen portal for utviklere, kalt BEA Developers Portal eller dev2dev. Portalen skal tilby opplæring, informasjon, verktøy og liknende.

Betautgaver av nyhetene er lagt ut på utviklerportalen. De vil gjøres markedsklare i løpet av inneværende halvår. En uavhengig rapport om ytelsen i den oppgraderte applikasjonsserveren er lagt ut her..

BEA mener de i dag når ut til 320.000 utviklere. WebLogic WorkShop utvider potensialet til ni millioner, hvorav selskapet tar mål av seg til å nå én million innen utgangen av året. Det ble opplyst på konferansen at det primære motivet for oppkjøpet av utviklerselskapet West Side i januar, var å få tak i talenter som kunne sørge for at WorkShop appellerte til framgangsrike og moderne utviklere. West Side ble opprettet av tidligere Microsoft-utviklere med erfaring fra Cobol, Pascal, Perl og Python.

Det ble også opplyst på konferansen at BEA har kjøpt et annet mindre selskap, JRockit, for å få tak i ekspertise innen Java virtuell maskin. Oppgaven her er å optimalisere BEAs applikasjonstjener for kjøring på Intel-maskiner under Windows.

Det er varslet ytterligere BEA-nyheter om en måneds tid, når Sun avholder sin store JavaOne 2002 i San Francisco.

Til toppen