BEDIN: Gagnlig inngangsport til offentlig næringslivsinformasjon

- Streifing med utgangspunkt i Bedin er både informativt og underholdende, konkluderer dataredaktør Eirk Rossen, som har sett nærmere på næringslivsdatabasen som ble åpnet tirsdag.

- Streifing med utgangspunkt i Bedin er både informativt og underholdende, konkluderer dataredaktør Eirk Rossen, som har sett nærmere på næringslivsdatabasen som ble åpnet tirsdag.

19. mai åpnet nettstedet BEDIN, som Lars Sponheim beskrev allerede i sin IT-politiske redegjørelse 21. april: "Gjennom BEDIN er offentlig næringslivsinformasjon lagt til rette og gjort tilgjengelig over Internett."

Tjenesten drives av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN) i Narvik, en privat stiftelse som opprinnelig skulle formidle kunnskap til næringslivet med særlig vekt på teknologiformidling til små og mellomstore bedrifter i de tre nordligste fylkene. VINN har de siste par årene fått et mer landsomfattende siktemål, gjennom Narvik-telefonene og nå Bedin, som begge skal hjelpe bedrifter og andre å orientere seg i en ellers uoversiktlig informasjonsflom fra offentlige organer og institusjoner i både Norge og EU.

VINN tar sikte på at EU-tjenesten EuroFinder også snart skal gjøres tilgjengelig over Internett. Narvik-telefonene på det grønne nummeret 800 33 840 er en gratis tjeneste for å tilby "både etablerte bedrifter og etablerere rask og oppdatert informasjon om temaer som finansiering, myndighetenes krav til bedrifter, offentlig innkjøp og Europa-spørsmål."

VINN ble opprettet i 1956 og har 70 ansatte. På årets statsbudsjett fikk instituttet en bevilgning på 27,5 millioner kroner.

Bedin ble offisielt åpnet av næringsministeren i går. Bedin - en forkortelse for bedriftsinformasjon på Internett - beskriver seg selv som "en felles inngangsport til offentlig bedriftsrelevant informasjon på Internett... et søkeverktøy med pekere (lenker), en enkel database og en innholdsfortegnelse. Bedin skal gi deg svar på en del spørsmål, skal vise til hvem som vet hva, og hvor du finner disse (dersom de har sider på Internett)."

VINN fikk ansvaret for et forprosjekt som ble kjørt fra oktober 1996 til februar i fjor. I mai i fjor ble det etablert et hovedprosjekt med Nærings- og handelsdepartementet og Norges forskningsråd som oppdragsgivere. Dette ble ferdigstilt i april i år. Arbeidet i hovedprosjektet beskrives slik: "etablering av egen Web-server med egnet databaseløsning, etablering av databasestruktur (dynamisk informasjonsstruktur), utvikling av operatørbilder, utvikling av søkemekanismer, registrering av informasjon og etablering av informasjonsstruktur, etablering av kvalitetssikringsrutiner, gjennomføring av tre måneders pilotdrift med evaluering fra pilotbrukere og overgang til ordinær drift."

Resultatet synes svært tilfredsstillende. Bedin er enklere å forholde seg til enn f. eks Odin. Informasjon kan nås på flere måter. Det er et godt tegn, fordi det viser at utviklerne har forstått at folk tenker forskjellig, selv om de søker det samme.

Fire hovedinnfallsporter - Næringsvirksomhet, Finansiering, Lover og regler, og Kompetansemiljø - ivaretar den mer strukturerte delen av tjenesten, mens en avdeling for søk og en alfabetisk innholdsoversikt åpner for brukere med mer assosierende tenkemåte. Krysskoblingene er også mange i de fire hovedinnfallsportene.

Bedin er følgelig ikke bare for bedrifter og for etablerere, men for alle som søker denne typen informasjon på Internett.

Streifing med utgangspunkt i Bedin er både informativt og underholdende.

Til toppen