Bedre å sende e-post enn å ringe

Når vi er på jobb, vil vi heller sende e-post enn å ringe, viser en undersøkelse.

Bedre å sende e-post enn å ringe

Folk som jobber på kontor eller med datamaskiner, kan velge mellom en rekke verktøy for å kommunisere med andre mennesker som ikke er i umiddelbar nærhet. Mens telefonen tidligere var det vanligste kommunikasjonsverktøyet, viser en undersøkelse gjort av analyseselskapet Dimension Data at e-post nå er den vanligste og den foretrukne kommunikasjonsformen for mange.

– Blant hele den myriaden av kommunikasjonsverktøy som er tilgjengelig i dagens bedriftsmiljøer, viser vår forskning at sluttbrukerne foretrekker å kommunisere ved å benytte elektroniske medier framfor taletjenester slik som telefoni, sier Rob Lopez, sjef for Dimension Data Solutions-område, i en pressemelding.

Undersøkelsen er gjort blant 390 IT-ledere og 524 bedriftsbrukere i 13 ulike land i Asia, Stillehavsområdet og EMEA-området i tillegg til USA. Den viser ikke overraskende at e-post og telefoni er det som oftest tilbys ansatte i bedrifter, og at dette også er de mest populære verktøyene. Alle de spurte benyttet e-post, mens 80 prosent benyttet fasttelefoni på jobben. Mobiltelefon ble benyttet av 76 prosent, mens 66 prosent benyttet en form for lynmeldingstjeneste.

Lopez mener at det store antallet som bruker e-post men ikke telefoni fremmer spørsmål om hvor effektiv og meningsfylt e-postkommunikasjon er når man forsøker å løse problemer eller å diskutere komplekse spørsmål. Han nevner også at e-post anses som mindre sikkert enn telefoni.

– Dette kan ha en negativ effekt på produktiviteten etter hvert som sluttbrukerne kjemper mot den stadig voksende mengden med e-post, sier Lopez.

Intervjuobjektene i undersøkelsen er dog ikke nødvendigvis enige med Lopez. ;er enn 70 prosent av disse sier at e-post har en positiv effekt på deres produktivitet. Deretter følger fasttelefoni med 53 prosent og mobiltelefoni med 52 prosent. Dette er interessant nok de tre med utbredte av kommunikasjonsteknologiene.

Forskerne mener likevel at lynmeldinger, blogger og programvarebasert telefoni er de mest forstyrrende av kommunikasjonsformene, og at disse vil ha en negativ effekt på produktiviteten dersom de ikke håndteres på rett måte.

Diagrammet nedenfor viser utbredelsen av de ulike kommunikasjonsformene blant intervjuobjektene.

Les mer om: