Bedre driftsløsning for Skolelinux

Det er blant annet enklere å blokkere nettilgang ved prøver.

Innsparingen på programvarelisenser gjør det mulig for skoler som bruker Skolelinux å kjøpe opptil 50 prosent flere pc-er, sier Knyt Yrvin, leder for Fri programvare i skolen (FRISK).
Innsparingen på programvarelisenser gjør det mulig for skoler som bruker Skolelinux å kjøpe opptil 50 prosent flere pc-er, sier Knyt Yrvin, leder for Fri programvare i skolen (FRISK).

Det er blant annet enklere å blokkere nettilgang ved prøver.

Skolelinux, også kjent som Debian Edu, er oppgradert til versjon 6.0, går det fram av en pressemelding. Den nye utgaven kan lastes ned fra DebianEdu Download.

Den nye versjonen bygger på Debian Squeeze.

Ifølge Petter Reinholdtsen, systemarkitekt i Skolelinux-prosjektet, følger det med en ny profil for bærbare med støtte for sentral pålogging, også utenfor skolens datanett. Støtten til maskinvare og USB-enheter er utvidet.

Skolelinux omfatter et system for sentralisert drift. I versjon 6.0 er dette utvidet med katalogverktøyet GOsa. Driftsløsningen gjør det mulig å installere klientmaskiner rett over nettverket.

Den nye driftsløsningen gjør det også enklere å blokkere nettverket på Skolelinux-maskiner, en nødvendig egenskap ved enkelte prøver.

Omfanget av pedagogisk programvare er utvidet i den nye versjonen. Det er nå over 100 skoleaktuelle applikasjoner som standard, hvorav de fleste er tilgjengelige på over 50 språk. Som eksempler nevnes astronomiprogrammet Celestia, geometriprogrammet Dr Geo, lek- og lærpakken GCompris for barn opptil tiårsalderen, matematikkpakken GeoGebra, kjemiprogrammet Kalzium, geografiprogrammet KGeography og musikkprogrammet Solfege.

Skolelinux, med all tilhørende programvare, innebærer ingen lisenskostnader overhodet. Systemet er også langt mer nøysom enn Windows når det gjelder krav til klientmaskin.

Ifølge Knut Yrvin, leder i Fri programvare i skolen (FRISK), innebærer det at levetiden på innkjøpte pc-er kan forlenges med tre til fem år, og at skoler kan kjøpe inn 40 til 50 prosent flere maskiner for det de sparer på programvarelisenser.

Skolelinux brukes verden rundt: Det er lokale krefter som har sørget for å gjøre systemet tilgjengelig på over 50 språk. Programvareutviklingen støttes aktivt fra ledende IT-selskaper som IBM, Google, Nokia, Apple, Red Hat, Intel, ARM, AMD og Canonical.

Systemet gir spesielt interesserte elever en anledning til å lære hvordan programvare kodes og settes sammen: Kildekoden til systemvare og applikasjoner er gratis tilgjengelig, og det er tilgang til utviklerpakker på ulike nivåer, fra læreprogrammet KTurtle – basert på det klassiske programmeringsspråket Logo – til profesjonelle verktøy som Qt og Java.

Til toppen