Bedre driftsresultat i Lexmark

Den amerikanske skriverprodusenten Lexmark bedret driftsresultatet i første kvartal, trass i en liten nedgang i omsetning.

Den amerikanske skriverprodusenten Lexmark bedret driftsresultatet i første kvartal, trass i en liten nedgang i omsetning.

Selskapets ledelse legger vekt på den kraftige bedringen i driftsresultat i forhold til samme kvartal året før, fra 44,0 millioner til 55,7 millioner USD. Det hadde økt utbyttet per aksje med over 40 prosent, hadde det ikke vært for ekstraordinære poster som ble tatt inn i kvartalsregnskapet. De ekstraordinære postene dreier seg om sletting av gammel gjeld til IBM, selskapet som utsondret Lexmark i 1991.

Lexmark har nettopp lansert den første fargeblekkskriveren med en oppløsning på 1200x1200 punkter per tomme, beregnet på enbrukere: Lexmark 7000 Color Jetprinter.

En nyhet fra kvartalet som gikk var en fargeblekkskriver beregnet på små bedrifter, 2055 Color Jetprinter. Lexmark, som har tradisjon på miljøtenking, ble ellers erklært som "årets skriverpartner" ("Energy Start Office Equipment Printer Partner of the Year") av USAs direktorat for miljøvern "US Environmental Protection Agency".

Alle tall er i millioner USD:

Kvartal fram til 31. mars 1997 Kvartal fram til 31. mars 1996
Omsetning 583,4 587,8
Driftskostnader 527,7 543,8
Driftsresultat 55,7 44,0
Finanskostnader 7,3 8,0
Resultat før skatt 48,4 36,0
Avsatt til skatt 17,7 14,4
Resultat før ekstraordinære poster 30,7 21,6
Ekstraordinære poster 14,0 0
Bokført kvartalsresultat 16,7 21,6
Til toppen