Bedre enn fryktet fra SMG

Santech taper fortsatt penger, men et resultat før skatt på minus 33,07 millioner før skatt var bedre enn mange hadde fryktet.

Santech taper fortsatt penger, men et resultat før skatt på minus 33,07 millioner før skatt var bedre enn mange hadde fryktet.

Å tape 26, 2 millioner i løpet av tre måneder, er ikke noe å skryte av, men for SMGs del er dette bedre enn mange hadde fryktet. Totalt endte halvåret på minus 33 millioner før skatt, og en runde digi gjorde blant analytikere før resultatet ble sluppet, antydet at det trolig ville ligge enda lavere.

Det var få av analytikerne som hadde gjort seg opp en mening om SMG-resultatet, men de to som hadde eksakte tall å komme med, demonstrerte hvor stor usikkerheten rundt selskapet har vært den siste tiden. Mens den ene anslo et resultat før skatt til minus 38,6 millioner, ville den andre være mer åpen å anslo tallet til å ligge "et sted mellom 40 og 50 millioner i minus"

SMG varslet allerede 25 juni at de forventet svake tall for andre kvartal, og dette har trolig presset forventningene noe mer ned enn det som var hensikten

Driftsmessig melder SMG at selskapet er på fote hva gjelder implementeringen av det mye omtalte (og utskjelte) SAP-systemet. Det rapporteres om trange marginer i et marked som viste moderat vekst i annet kvartal. Spesielt gledelig for selskapet er satsingen på et internettbasert handelssystem, som virkelig har fått luft under vingene i perioden.

Hva gjelder kostnader ble SMG-resultatet belastet med ekstraordinære restruktureringskostnader på fem millioner, samtidig som goodwill ble avskrevet med 2,21 millioner. Det ser ut til at selskapet i kvartalet har sluppet unna de tøffe valutatapene som kom i første kvartal, og netto finans endte på minus 1,7 millioner for kvartalet og minus 6,25 millioner for halvåret.

Santech leverte resultatet for første halvår sammen med nyheten om CHS' oppkjøpsplaner. Etter planen skulle Santech-resultatet slippes på et pressemøte i morgen, men morgendagens møte vil i hovedsak dreie seg om fusjonen. Representanter fra CHS vil være til stede på møtet. At dagens resultat ble noe bedre enn mange hadde fryktet, kommer derfor litt i skyggen av oppkjøpsplanene, tatt i betraktning at kursen på SMG aksjen trolig vil stå spikret på 20,50

Hovedtall Santech - andre kvartal og første halvår 1997 - alle tall i millioner kroner

2. kvartal 1997 1. halvår 1997 2. kvartal 1996
Omsetning 965,83 2012,62 971,46
Driftsresultat -24,51 26,82 15,97
Resultat før skatt -26,21 -33,07 -17,24
Til toppen