Bedre enn ventet fra finske Sonera

Det finske teleselskapet Sonera leverte et kvartalsresultat i overkant av forventningene, selv med et resultat før skatt på minus 28 millioner euro. Men konsernsjef Kaj-Erik Relander står fast på beslutningen om å trekke seg.

Det finske teleselskapet Sonera leverte et kvartalsresultat i overkant av forventningene, selv med et resultat før skatt på minus 28 millioner euro. Men konsernsjef Kaj-Erik Relander står fast på beslutningen om å trekke seg.

Soneras EBITDA-resultat endte på 710 millioner euro, mot 993 millioner euro i samme kvartal i fjor. Resultatet preges av gevinster fra salg av aksjer i de amerikanske mobiloperatørene Powertel og VoiceStream Wireless til Deutsche Telekom. Disse salgene står alene for 588 millioner euro.

Selskapet omsatte for 557 millioner euro, og Sonera-ledelsen tror utviklingen for resten av året vil være flat.

Det finske selskapets aksjekurs tynges av dets forpliktelser innenfor tredje generasjons mobiltelefoni, der blant annet Norge står på roll-out-planen. Fra aksjekursens topp i fjor vår på nærmere 100 euro, handles selskapet i dag for vel 6 euro per aksje, eller en samlet børsverdi på omlag 35 milliarder kroner.

Ifølge Aftenposten mandag er Sonera nå interessert i å trekke seg fra det norske UMTS-eventyret i så sterk grad at konsernsjef Kaj-Erik Relander har kontaktet samferdselsminister Terje Moe Gustavsen i et håp om å få lempet på utbyggingskravene til Broadband Mobile der Sonera eier halvparten. Fra før er det kjent at eieren av den andre halvparten, norske Enitel, vil selge seg helt ut av selskapet, dersom det finnes kjøpere.

De andre tyngende 3G-postene i Soneras regnskap er prosjektene i Tyskland og Spania, som er sterkt medvirkende til at lånegjelden nå er blitt på formidable 6 milliarder euro. Nye lån er tatt opp for å realisere den mest kortsiktige gjelden.

Det blir ikke bedre for Sonera at Kaj-Erik Relander nå skal slutte etter få måneder i sjefsstolen. Han ble utpekt som den nye konsernsjefen i selskapet allerede i fjor vår, og overtok ved siste årsskifte. Nå skapes det ny usikkerhet om selskapets ledelse. Noen ny konsernsjef ble ikke presentert da kvartalstallene ble lagt fram i Helsingfors mandag.

Til toppen