Bedre fart i Nera

Nera gjør det bra økonomisk og nå håper selskapet at satsingen på bredbåndsteknologi vil bidra til et enda bedre resultat. Første kvartal i fjor endte med et overskudd på 62,7 millioner kroner før skatt av en omsetning på 615 millioner kroner.

Driftsresultatet i Neras første kvartal i år endte på 50,1 millioner kroner. I samme kvartal i fjor endre driftsresultatet på 32,7 millioner kroner av en omsetning på 713 millioner. Dette gir en omsetningsvekst på 25 prosent.

Konsernsjef Bjørn Ove Skjeie satser nå på en systematisk oppbygging av det nye forretningsområdet "Wireless Broadband Access" og vil samtidig være aktiv i restrukturering av radiolinje- og satkomindustrien.

Kvartalsresultatet sier at omsetningen av satellitterminaler har vokste med 61prosent, mens utviklingen fremover ikke beregnes å overgå fjoråret. Innenfor transmisjonsnett-divisjonen økte driftsinntektene, og her tror selskapet på en bedre utvikling.

Nera vil hente vel en milliard kroner i markedet ved en kapitalutvidelse, som allerede er garantert for. Dette skal gå til å utvikle den nye avdelingen for trådløst bredbånd, både ved utvikling og ved oppkjøp.

- Målet for Nera er å bli en leverandør i verdensklasse av trådløse kommunikasjonsprodukter med sterke markedsposisjoner innen Transmisjonsnett, Satellittkommunikasjon og "Wireless Broadband Access", sier Skjeie som understreket at partnerskap og allianser utover det Nera som markedet ser i dag vil være nødvendig for å realisere dette.

Blant det inngår nye oppkjøp i USA ved at Nera har kjøpt deler av World Access til bredbåndsvirksomhet.

Salget av Nera World Phone er fremdeles bra, men salget av den nye bredbåndsterminalen (64 kbit/s) flater allerede ut. Driftsmarginen innen for satellittdivisjonen er imidlertid svært bra i Nera-sammenheng med sine 15,3 prosent. Årsaken til dette oppgis av selskapet å være gunstig produktmiks og høyt volum.

Til toppen