Bedre flerkjerne-ytelse med Vista

Med dagens Windows får du ikke så mye igjen for pengene du brukte på en flerkjerne-prosessor. Slik skal Vista løse problemet:

Med dagens Windows får du ikke så mye igjen for pengene du brukte på en flerkjerne-prosessor. Slik skal Vista løse problemet:

Stadig flere av dagens PC-modeller benytter prosessorer som er utstyrt med to kjerner. Allerede i år ventes det at Intel lanserer en firekjernet prosessor. Denne vil i første omgang benyttes i servere, men det vil ikke ta lang tid før også vanlige PC-er kan utstyres med en slik prosessor.

Microsofts Windows XP støtter både systemer med flere prosessorer, prosessorer med flere kjerner og Intels Hyper-Threading-teknologi, som i praksis deler en prosessor opp i flere virtuelle prosessorer, men ikke på noen effektiv måte.

- I og med at hele kjernen i Windows Vista er skrevet om fra bunnen av, så har vi kunnet optimalisere Vista for utnytte en prosessor med flere kjerner i større grad enn vi klarer med Windows XP, som ikke skiller mellom Hyper-Threading og en prosessor med flere ”ekte” kjerner, forteller Rune Lystad i Microsoft Norge, til digi.no.

- Windows Vista vil derimot kunne skille mellom både Hyper-Threading, flerkjerneprosessorer og eventuelt flere fysiske prosessorer i ett systemet, og vil på den måten utnytte den underliggende arkitekturen optimalt, hevder Lystad.

Lystad understreker at det viktig å være klar over, når man tester maskiner med flerkjerneprosessorer, at det ikke først og fremst handle ytelse, men også skalerbarhet.

- Du kan rett og slett utføre flere krevende oppgaver samtidig på en maskin med flere kjerner. Hver enkelt applikasjon vil kjøre uten større problemer selv om det kjøres en annen krevende oppgave på systemet. Han nevner spesielt applikasjoner som benytter flyttallsberegninger.

- Disse lar seg ikke kjøre effektivt samtidig på maskiner uten flere kjerner. En maskin med flerkjerneprosessor har derimot minst to flyttallsenheter, noe som gjør at to applikasjoner kan utføre sine beregninger samtidig. Det er med andre ord mulig å rendre video samtidig som du ripper musikkfiler til MP3 på en flerkjernet maskin uten problemer, sier Lystad.

Dette betyr at maksimalt utbytte av en flerkjerneprosessor krever at man samtidig bruker flere flyttallsintensive applikasjoner eller applikasjoner som er flertrådet, det vil si at en applikasjon kan be operativsystemet om å få gjort flere ting parallelt.

På spørsmål om vi må bytte alle våre applikasjoner for å utnytte en flerkjernet prosessor i dag, svarer Lystad: ”Nei”.

- Selv om du ikke har flertrådede applikasjoner eller applikasjoner som benytter flyttallsberegninger, så vil du få en raskere maskin. Våre tester viser at du med Windows Vista kan forvente 20 til 40 prosent bedre ytelse ved kjøring av flere applikasjoner samtidig enn ved en standardprosessor med én kjerne. Dette til tross for at disse applikasjonene ikke er flertrådet, sier Lystad.

- Årsaken til dette er at Vista tar seg av jobben med å fordele ventende oppgaver parallelt til alle tilgjengelige kjerner. Asynkrone oppgaver, som for eksempel I/O, kan utføres samtidig som en annen applikasjon utfører en annen operasjon. Vista vil i stor grad forsøke å knytte bakgrunnsoppgaver til én kjerne, og oppgavene som har fokus til den andre kjernen. Denne implementeringen er mer effektiv i Vista enn i dagens Windows XP, avslutter Lystad.

Til toppen