Bedre for Nera

Nera ser ut til å være over kneika og leverte i dag et halvårsresultat som viser at selskapet økte driftsinntektene med tre prosent til 1,4 milliarder kroner, mens driftsresultatet endte på 64 millioner kroner. I fjor måtte selskapet etter første halvår rydde opp for 400 millioner kroner.

Nera ser ut til å være over kneika og leverte i dag et halvårsresultat som viser at selskapet økte driftsinntektene med tre prosent til 1,4 milliarder kroner, mens driftsresultatet endte på 64 millioner kroner. I fjor måtte selskapet etter første halvår rydde opp for 400 millioner kroner.

Nera skriver i sin pressemelding at det i første halvår er reetablert en sunn forretningsdrift i selskapet, basert på omorganiseringen i fjor, som blant annet førte til at selskapet første halvår 1998 leverte minus 420 millioner kroner samtidig som selskapet måtte hente 300 millioner kroner i markedet.

Første halvår kan Nera notere seg for et nettoresultat på 41 millioner kroner og et resultat før skatt på 56,8 millioner kroner av et salg på 1,4 milliarder kroner. Selskapet økte også ordreinngangen med tre prosent til 1,6 milliarder kroner.

Nå tror Nera-ledelsen på ny vekst blant annet på bakgrunn av et godt driftsresultat uten at veksten i salget er tilsvarende, og at selskapet har solgt seg ut av virksomheter som ble ansett for å være utenfor kjernevirksomheten.

Børsintroduksjonen som nylig er gjennomført i Singapore var en god nyhet for Nera. I forbindelse med børsintroduksjonen av Nera Telecommunications Ltd. solgte Nera-gruppen seg ned til en eierandel på 47,3 prosent. Emisjonskursen ble fastsatt til 0,98 SGD (Singapore dollar) per aksje. Med totalt 90 millioner aksjer, verdsatte dette selskapet til vel 400 millioner kroner. Aksjesalget gir Nera-gruppen en kapitalfrigjøring på 150 millioner kroner og en regnskapsmessig gevinst på 100 millioner kroner.

- Neras aksjer omsettes nå for rundt 1,7 SGD, noe som verdsetter selskapets eierandel til rundt 325 millioner kroner. I tillegg til dette har transaksjonen ført til økt oppmerksomhet både for den lokale virksomheten og Nera-gruppen i regionen. Vi oppfatter dette som en virkelig vinn-vinn-transaksjon, sier administrerende direktør i Nera, Bjørn Ove Skjeie.

For å skape ytterligere gode nyheter satser selskapet mer aktivt på forskning og utvikling.

Nera gjør det som vanlig bra innenfor Inmarsat-segmentet, og forventer høyere etterspørsel som følge av nye høyhastighetstjenester, verdensuro og 2000-problemer.

Skjeie sier at Iridiums problemer fører til at Inmarsat får flere kunder fordi dette systemet har bevist at det fungerer.

Til toppen