Bedre fra dansk telekom

Det danske teleselskapet TC leverer et resultat i overkant av forventningene. Mobil trekker opp for danskene som i flere måneder har vært spådd nye eiere.

Det danske teleselskapet TC leverer et resultat i overkant av forventningene. Mobil trekker opp for danskene som i flere måneder har vært spådd nye eiere.

Resultatet endte på 474 millioner danske kroner før skatt, ned fra 1,6 milliarder i andre kvartal året før. Omsetningen steg til 12,9 milliarder kroner fra 11.

Den gamle prognosen for 2001 gjelder fremdeles opplyser selskapet i en pressemelding. Omsetningen ventes ende på 54 milliarder kroner, men SBITDA-resultatet ventes å slutte på 12,8 milliarder danske kroner.

Mobilvirksomheten endte på en omsetning på nær 4,5 milliarder danske kroner, opp 12 prosent, mens EBITDA-resultatet endte på 519 millioner kroner.

De siste månedene er Tele Danmark eller bare TDC, blitt koblet med flere nye eiere. I vår var Telenor i samtaler med hovedaksjonær, amerikanske SBC, mens selskapet senere er knyttet til en viss interesse fra Telia. Den har imidlertid kjølnet ut over sommeren i takt med fallende aksjekurser.

Konsernsjef Henning Dyremose, har vært nødt til å konstatere at selskapet hans ikke lenger har muligheter for å spise, snarere å bli spist i det nordiske telemarkedet der bare Telia AB og Telenor har finansielle muskler for å kunne kjøpe noe som helst. Telia med egne aksjer som har stått imot årets børsfall, mens Telenor med sine solide finanser - i det minste om en inkluderer muligheter for salg av en del verdier - er begge de mest potensielle aktørene i markedet som kan tenke seg å spise.

Men ennå har imidlertid ingenting materialisert seg.

Til toppen