Bedre gudfar for flere partnere

Microsoft utvider vernet for partnere som rammes av Windows-relaterte søksmål om opphavsrett.

Microsoft utvider vernet for partnere som rammes av Windows-relaterte søksmål om opphavsrett.

Det er et voksende antall søksmål innen IT-bransjen, relatert til opphavsrett, patenter, forretningshemmeligheter og varemerke. Disse søksmålene rammer ikke bare produsenter, men også distributører. Lucent har for eksempel saksøkt PC-produsentene Dell og Gateway for påståtte brudd på opphavsrett relatert til Windows, men har ikke saksøkt Microsoft.

Dette skal være det primære motivet for at Microsoft utvider det juridiske skjoldet selskapet tilbyr sine partnere. Selskapet har hittil garantert store partnere at det vil garantere for alle juridiske utgifter i forbindelse med søksmål rundt til patenter og opphavsrett til Microsoft-produkter. Nå utvides denne garantien til også å omfatte påstander om misbruk av forretningshemmeligheter, og til å gjelde også ned til de minste PC-produsentene. De minste vil få dekket kostnader opp til den omsetningen de har med Microsoft over en to års periode.

Når det gjelder kunder, har en tilsvarende ubegrenset garanti vært på plass siden juli 2003: Dersom en Windows-bruker saksøkes for påstand om at Windows overtrer et patent eller en opphavsrett, er det Microsoft saksøkeren må fronte, og ikke kunden.

Den nyeste utvidelsen av Microsofts juridiske skjold betyr at det vil være umulig å angripe Windows juridisk uten å fronte Microsofts skarpskodde advokater. Selskapet mener dette øker tryggheten til både kunder og partnere.

I tillegg til PC-leverandører, omfatter skjoldet også nære partnere innen programvare, for eksempel Citrix.

For Microsoft er dette utvidede vernet også et våpen i markedsføringen mot Linux. En markedskampanje selskapet har gående, spiller på den juridiske usikkerheten som hersker rundt Linux, patenter og opphavsrett, og framhever at Linux-partnere og -brukere risikerer søksmål som de ville sluppet dersom de hadde holdt seg til Windows.

I praksis har store Linux-distributører som Novell en garanti tilsvarende den Microsoft tilbyr. Disse garantiene kom blant annet for å møte trusselen fra SCO Group, som saksøker IBM for milliardbeløp med påstand om Linux-tilføyelser i strid med SCOs opphavsrett, og som truer med tilsvarende søksmål mot Linux-partnere og –brukere.

Til toppen