Bedre i BT

British Telecoms (BT) finansielle resultater for tredje kvartal ble bedre enn ventet. Det britiske teleselskapet kan vise til et resultat før skatt på 909 millioner pund, omlag 9,6 milliarder kroner, som er en oppgang på 9,7 prosent i forhold til året før.

British Telecoms (BT) finansielle resultater for tredje kvartal ble bedre enn ventet. Det britiske teleselskapet kan vise til et resultat før skatt på 909 millioner pund, omlag 9,6 milliarder kroner, som er en oppgang på 9,7 prosent i forhold til året før.

Ser en årets ni første måneder under ett, kan BT vise til en resultatøkning på 73 millioner pund, vel 770 millioner kroner, som gir et samlet resultat før skatt på 26,6 milliarder kroner.

Også omsetningen viser en jevnt stigende tendens. I tredje kvartal økte BT omsetningen med fire prosent, til 3,7 milliarder pund - vel 39 milliarder kroner. Økningen for de ni første månedene i 1996 er på 4,3 prosent til vel 11 milliarder pund, eller 116,6 milliarder omregnet i norske kroner.

BT vokser på flere områder, men først og fremst driver konsernet god butikk på leide linjer, innenfor mobilkommunikasjon og i Syntegra, BTs avdeling for systemintegrasjon. Økonomien er også god i mange av BTs såkalte "oversjøiske operasjoner" - der bl.a. norske Telenor er medspiller i ymse konstellasjoner. Det ferskeste eksempelet er intensjonsavtalen som ble inngått tirsdag 4. februar mellom BT, VIAG og Telenor om utbygging av nye mobil- og fastnett i Tyskland.

BT og Telenor har jobbet tett sammen siden april 1994, da daværende Televerk-direktør Tormod Hermansen og konsernsjef Alfred Mockett i BT signerte en treårig samarbeidsavtale om å fungere som gjensidige døråpnere for hverandre i det internasjonale telemarkedet. Nå synes båndene over Nordsjøen å være sterkere enn noen gang.

Aksjen i BT gjennomgår i skrivende stund en re-prising, etter hvert som investorene øyner større håp om at gigantfusjonen med MCI likevel godkjennes. BT-aksjen steg i hvertfall til rekordhøye 447 pence etter gårsdagens resultatfremleggelse.

Til toppen