Bedre kontroll med miljøavgift på elektronikk

Fra 1. juli skal et nytt register gjøre det umulig å importere elektronikk uten å betale miljøgebyr.

Fra 1. juli skal et nytt register gjøre det umulig å importere elektronikk uten å betale miljøgebyr.

Norges befolkning forbruker EE-produkter i hurtigere tempo og i større grad for hvert år. Bare i fjor ble det for eksempel solgt 1 350 000 mobiltelefoner i Norge.

For å håndtere avfallet etter alt dette, er det innført et miljøgebyr. Problemet er at ikke alle importører av EE-produkter betaler dette gebyret. Statens forurensningstilsyn (SFT) har beregnet at gratispassasjerer unndrar seg avgifter for rundt 40 millioner kroner i året.

Miljøsynderne er blitt så mange, at det har vært nødvendig å etablere et såkalt EE-register, som trer i kraft fra 1. juli.

EE-registeret vil sammenligne sine lister med Toll- og avgiftsdirektoratets oversikt over all import til Norge, og uoverensstemmelser vil bli rapportert til SFT for videre forfølgelse.

SFT ser svært alvorlig på problemet med at importører unndrar seg ansvar. Flere tilfeller er tidligere blitt politianmeldt, og Økokrim har skrevet ut forelegg til enkeltbedrifter på opp mot 1 million kroner.

– Vi er glad for at gratispassasjerene nå kommer under tilsyn. Selv om det er en plikt for selskaper å inngå avtaler med returselskaper, er det alt for mange som har unndratt seg, sier informasjonssjef Erik Andersen i Elektronikkbransjen til digi.no

Tiltaket gjelder for alle selskaper som importerer lyd- og bildevarer, hvitevarer, mobiltelefoner, telekommunikasjonsprodukter, digitalkameraer og dataprodukter.

– Alt skal destrueres og samles inn, understreker Andersen.

I elektroniske apparater finnes stoffer som brukes for å forhindre brann, såkalte bromerte flammehemmere. Foreløpig vet man for lite om hvilke helseskader de kan gi, og om disse stoffene kan bli fremtidens dioksiner.

    Les også:

EE-registeret skal samle inn og systematisere data over hvilke importører og produsenter av EE-produkter som finnes, samt deres import, produksjon og eksport av EE-produkter. Registeret skal også samle inn og oppsummere innsamlings-, og gjenvinningsdata for EE-avfall.

Dersom registeret kommer over importører eller produsenter som ikke har en godkjent returordning det bli rapportert Statens Forurensingstilsyn (SFT) som iverksetter tiltak.

Registeret vil fungere som et kontrollorgan overfor importører og produsenter i forhold til deres oppgaver og plikter når det gjelder farlig avfall. Registeret skal føre tilsyn med at alle følger regelverket, og at returselskapene oppfyller innsamlingsansvaret på vegne av sine tilsluttede bedrifter.

Til toppen