Bedre lønnsomhet i Telenor

Bortsett fra i Norge, da...

Bedre lønnsomhet i Telenor
Bilde: Per Ervland

Telenor har lagt ut sitt regnskap for andre kvartal. Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og regneark er tilgjengelig: Telenor’s results for the 2nd quarter 2013.

Sammenliknet med andre kvartal i fjor øker omsetningen med 1,5 prosent til 25,7 milliarder kroner.

EBITDA før andre inntekter og kostnader er opp 9,8 prosent til 8,86 milliarder kroner. EBITDA-marginen er 34,4 prosent. Det er bedre enn for et år siden (31,8 prosent), men lavere enn i tredje kvartal i fjor da den nådde 34,9 prosent. (Medregnet andre inntekter og utgifter er EBITDA-marginen 34,0 prosent).

Med tilsvarende justering for posten andre inntekter og kostnader er driftsresultatet 5,47 milliarder kroner, en bedring på 21,3 prosent.

Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser øker med 57,2 prosent til 3,25 milliarder kroner.

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas spår fortsatt vekst i omsetning og bedre lønnsomhet, og opprettholder utsiktene for inneværende år.

Sterk vekst i Asia har økt abonnenttallet med over 5 millioner. Han gleder seg over to nye markeder, Myanmar og Bulgaria. Han advarer at regulatoriske spørsmål fortsatt er en utfordring, og viser til erfaringer i Bangladesh og India i løpet av kvartalet.

Lisensen som Telenor fikk innvilget i Myanmar gjelder for hele landet, og varer i 15 år. Frekvenstildeling er teknologinøytral. Telenor venter nå på at landets myndigheter skal ferdigstille lisenskravene og vedta en telekomlov. Potensialet er stort: Landet har 60 millioner innbyggere og en mobilpenetrasjon på 10 prosent.

I april i år kunngjorde Telenor oppkjøpet av Globul, Bulgarias nest største mobiloperatør, samt telebutikkjeden Germanos Bulgaria, for 717 millioner euro. Transaksjonen ventes gjennomført i løpet av tredje kvartal. EU-kommisjonen godkjente oppkjøpene 4. juli.

I Norge er ikke utviklingen spesielt positiv.

Tallet på mobilabonnementer står stille, og omsetningen per abonnement er 280 kroner, 6,4 prosent lavere enn for et år siden. Tallet på trafikkminutter (AMPU, «average minutes per user») per abonnement har derimot økt med 14,0 prosent til 269. Telenors norske AMPU er midt mellom Danmark (237) og Sverige (290), men betydelig lavere enn i problemlandet India (426).

Samlet sett gir mobilvirksomheten i Norge er omsetning på 3,26 milliarder kroner, ned 3,4 prosent fra i andre kvartal i fjor. Den øvrige virksomheten – fast telefoni, bredbånd, tv, datatjenester med mer – opplever også fallende omsetning: 2,0 prosent ned til 2,90 milliarder kroner. Driftsresultatet fra den samlede virksomheten i Norge er 1,80 milliarder kroner, ned 8,3 prosent.

For å sikre lønnsomhet i Norge på lang sikt opprettholder Telenor et høyt investeringsnivå innen blant annet mobil og fiber.

Utviklingen i India er positiv.

Der Telenor har opprettholdt sin virksomhet etter den nye lisenstildelingen er tallet på abonnenter økt fra 23,5 millioner til 24,5 millioner. Regnskapet viser at omsetningen har falt fra 1,03 milliarder kroner til 728 millioner. Samtidig gar driften i minus 107 millioner kroner mot minus 619 millioner for et år siden. Gjennomsnittsomsetningen per abonnent (ARPU, «average revenue per user») er 10 kroner per måned mot 11 kroner for et år siden.

I materialet fra Telenor karakteriseres utviklingen i Sverige som «sterk», i Danmark er den «utfordrende». Thailand og Malaysia trekkes fram som eksempler på vekstmarkeder der mobildata gir betydelig omsetningsvekst.

I Pakistan har Telenor over 32 millioner abonnenter, mot i underkant av 30 millioner for et år siden. Veksten har ikke gitt økt omsetning – faktisk faller den med 2,7 prosent til 1,43 milliarder kroner – men driftsresultatet er pluss 216 millioner kroner mot minus 139 millioner.

I Bangladesh er tallet på abonnenter opp 11,9 prosent til 44 millioner. Omsetningen er opp 7,1 prosent til 1,79 milliarder kroner, og driftsresultatet er opp 4,4 prosent til 632 millioner kroner.

I både Pakistan og Bangladesh er ARPU 13 kroner per måned, vesentlig høyere enn i India. Felles for disse landene er at praktisk talt alle abonnenter har kontantkort.

Les mer om: