Bedre marginer fra Fellesdata

Felledata leverte idag et resultat før skatt for første halvår på 34,8 millioner. Dette er en solid forbedring fra fjoråret, til tross for stagnering i omsetningen.

Den sterke veksten i omsetningen uteble for Fellesdata første halvår. Driftsinntektene endte på 404,2 millioner, mot 401,5 millioner samme periode ifjor. Likevel klarte selskapet å øke resultat før skatt med drøyt 6 millioner til 34,8 millioner. Resultat etter skatt endte på 25,0 millioner mot 20,2 første halvår 1996.

Det siste halvåret har Fellesdata fått en rekke kontrakter, blant annet av Sparebanken NOR der Fellesdata skal være hovedleverandør for produksjon av kundeinformasjon. Total er det inngått avtaler med 100 sparebanker og 3 forretningsbanker.

Fremover ser Fellesdata på mulighetene for å gå inn i nye forretningsområder. Blant annet er det igangsatt et større prosjektarbeid rundt år-2000-problematikken som skal være sluttført i løpet av 1998.

Også utviklingen av nettrelaterte produkter er blitt en stadig viktigere del av Fellesdatas satsningsområde. I 1997 har 45 banker tegnet kontrakt på utviklingen av egen nettbank, og bruken av løsningene viser en sterk økning. På Internett-siden har Fellesdata også beveget seg noe utenfor ren bankvirksomheter. Løsninger for sikker elektronisk handel, E-post og driftsløsninger (Webhotell, NetOffice, NettMemo, NettFax og NetSafe) er nye satsningsområder for banken i 1997.

Fellesdata forventer et overskudd for året som helhet på ca. 60 millioner kroner.

Hovedtall i tusen NOK

Fellesdata 1.halvår 1997 1.halvår 1996
Driftsinntekter 404.203 401.494
Driftsresultat 38.581 31.397
Resultat før skatt 34.782 28.648
Resultat etter skatt 25.043 20.226
Til toppen