Bedre marginer i Novit AS

Novit AS økte inntektene med 19%, mens utgiftene vokste kun med 8%.

Novit AS økte inntektene med 19%, mens utgiftene vokste kun med 8%.

Det gir betydelig bedre marginer for selskapet. Omsetningen endte på 184 millioner kroner, mot 155 i første halvår i 1995, en oppgang på 18,7%. Utgiftene endte på 156 millioner kroner, mot 144 mill i samme periode. Dette er en kostnadsvekst på 8,3%.

Adm dir Bjørn Trondsen advarer imidlertid om at 1996 sett under ett vil bli et underskuddsår for selskapet. Dette er i tråd med budsjettene som er lagt opp og som tar høyde for en del planlagte utviklingsprosjekter.

Til toppen