Bedre marginer i Telenor

Tormod Hermansens siste resultatpresentasjon ble ikke like bra som ventet, men marginene ser ut til å være på bedringens vei.

Tormod Hermansens siste resultatpresentasjon ble ikke like bra som ventet, men marginene ser ut til å være på bedringens vei.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) økte med 27,6 prosent til nesten tre milliarder kroner i perioden når gevinster og tap holdes utenfor, opplyser Telenor ASA i en resultatmelding.

Selskapet har konsentrert seg om å bedre marginene i perioden, hovedsakelig gjennom operasjonell effektivisering og reduserte driftsmessige investeringer - det være seg på mobilområdet som i fasttelefonivirksomheten.

I første kvartal økte driftsinntektene eksklusive gevinster med vel 1,8 milliarder kroner til vel 11,5 milliarder - en økning på 19 prosent i forhold samme periode i fjor. EBITDA var i første kvartal like under 2,93 milliarder kroner når gevinster og tap holdes utenfor - en vekst på 27,6 prosent, eller 633 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor.

- Telenor har i første kvartal arbeidet målbevisst med sikte på å bedre marginene, noe som har gitt en god resultatvekst. Konsernet har nå en betydelig internasjonal mobiloperasjon med solid underliggende vekst. Telenor er nå den største mobiloperatør med base i Norden, og totalt internasjonalt har konsernet 9,3 millioner mobilabonnement når vi regner inn vår forholdsmessige andel i de selskapene vi har eierandeler i, sier avtroppende konsernsjef Tormod Hermansen i en pressemelding.

Les også:

Telenor opererer med 9,3 millioner mobilabonnement i Norge og i utlandet ved utgangen av første kvartal når man regner inn den forholdsmessige andel i de selskapene konsernet har eierandeler i.


Fortsatt er Telenors balanse sterk. Selskapets egenkapitalandel er på 49,4 prosent. Samtidig har den netto rentebærende gjelden økt med 11,3 milliarder kroner siden årsskiftet til 24,4 milliarder kroner, i hovedsak som følge av kjøpet av det ungarske mobilselskapet Pannon GSM og det amerikanske satellittselskapet COMSAT.

Les også:

Til toppen