Bedre, men langt frem for EDB ASA

Utviklingen går riktig vei, men det er fortsatt en lang vei frem for EDB ASA; selskapet omsatte for 1.690 millioner kroner, men satt bare igjen med 55 millioner kroner etter andre kvartal.

Utviklingen går riktig vei, men det er fortsatt en lang vei frem for EDB ASA; selskapet omsatte for 1.690 millioner kroner, men satt bare igjen med 55 millioner kroner etter andre kvartal.

Etter en fusjon med Telenor Programvare, er EDB ASA blitt et av de største norske IT-selskapene målt i antall ansatte. Men administrerende direktør Bjørn Trondsen har en stor jobb foran seg før selskapet tjener penger: Etter å ha omsatt for godt over halvannen milliarder kroner i første kvartal, satt selskapet bare igjen med 55 millioner kroner før skatt.

Dette er dog en nesten dobling av resultatet: EDB ASA og Telenor Programvare tjente til sammen 29 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Selskapet rapporterer en ujevn fremgang. I børsmeldingen forteller selskapet at alle deler av selskapet vokser, men at det særlig er konsulenttjenester og løsninger som viser kraftig resultatbedring. Dessverre faller inntjeningen i Drift- og infrastruktur-divisjonene.

Til toppen