Bedre ressursutnyttelse med virtualisering

Gartner mener at virtualisering kan være en effektiv form for konsolidering av servere.

Gartner mener at virtualisering kan være en effektiv form for konsolidering av servere.

Under en presseseanse i forrige uke kom Andrew Butler, analysesjef i Gartner med fokus på serverteknologier, med råd for bedrifter som planlegger å effektivisere IT-driften.

Butler mener at det er tre typer IT-konsolidering en bedrift kan gjøre:

  1. Logisk: Logisk konsolidering overfører kontrollen over hele eller deler av en bedrifts serverplattformer til en sentralisert organisasjon. Dette handler om standardisering av administrative prosedyrer og prosessorer på tvers av selskapet.
  2. Fysisk: Fysisk konsolidering handler om å redusere antallet fysiske steder hvor servere er installert. Sentralisering eller regionalisering er stikkordene.
  3. Rasjonalisert: Rasjonalisert konsolidering reduserer det fysiske antallet servere ved å kombinere applikasjoner i færre, men større servere.

Rent økonomisk kan det være mye å spare ved å hjelp av konsolidering. Hvilken konsolideringsform som kan hjelpe til med hva, er viser følgende oversikt:

  • Alle konsolideringsformene kan gjøre det enklere å benytte IT-systemet, slik at bemanningsbehovene innen blant annet administrasjon, support, utvikling og drift kan reduseres. Alle vil også kunne føre til bedre oppetid.
  • Både fysisk og rasjonalisert konsolidering gjør det mulig å spare inn på driftsfasilitetene, slik som gulvareal, strømforbruk og infrastruktur.
  • Bare rasjonalisert konsolidering vil gi bedre utnyttelse av ressursene, samtidig som systemressursbehovene reduseres. Behovet for dupliserte programvarelisenser reduseres.
  • Både logisk og rasjonalisert konsolidering gjør det mulig å redusere antallet leverandører, samtidig som det ofte er mulig å større rabatter når mer leveres fra den samme leverandøren.

Men Butler mener at det også er andre fordeler, i tillegg til redusert TCO, som kan oppnås med konsolidering. Blant det som kan oppnås er bedre sikkerhet, enklere planlegging av gjenoppretting etter ulykker, muligheten til å håndtere endringer i miljøet, og ikke minst bedre service som følge av høyere tilgjengelighet, redusert kompleksitet, bedre skalerbarhet og ytelse, samt forbedret kunnskapsbase for support.

Butler trekker i denne sammenheng fram muligheten for virtualisering av datasystemer, noe som betyr at flere virtuelle datamaskiner kan kjøre på én eller noe få fysiske datamaskiner. Ved å redusere antallet fysiske maskiner, gjennomfører man blant annet en rasjonalisert konsolidering, med de fordelene det gir.

- De færreste servere kjøres med full belastning store deler av tiden. Samtidig er det ikke alle serverapplikasjoner som vil kunne kjøres sammen - for eksempel på grunn av manglende kompatibilitet med operativsystemversjoner, sier han.

Dette kan løses ved å kjøre applikasjonene på ulike virtuelle datamaskiner med ulike operativsystemer på den samme fysiske maskinen. Samtidig kan man utnytte maskinvaren bedre ved at flere applikasjoner kjøres på den samme fysiske boksen.

- Serverkonsolidering er en varig prosess som aldri tar slutt, mener Butler.

Eksempler på ulike virtualiseringsmetoder

Til toppen