Bedre sikkerhet og tydeligere roller i ny Fedora

Den 23. utgaven av Linux-distribusjonen er klar.

Bedre sikkerhet og tydeligere roller i ny Fedora
Den nyeste utgaven av Fedora handler mer om mindre forbedringer enn om innføring av helt ny funksjonalitet. Bilde: Fedora og digi.no

Fedora Project kom i går med årets andre utgave av Linux-distribusjonen Fedora. Også denne gang handler det om å bygge videre på Fedora.next-modellen som blant annet gikk ut på å ha tre tydelige utgaver av operativsystemet, som hver kan fylle én eller flere spesifikke roller.

Det er derfor ikke så mange, store nyheter i denne utgivelsen.

Den kanskje viktigste er at en rekke av de mest sentrale pakkene, som er felles for alle versjoner, har blitt forsterket mot angrepsforsøk. Dette gjelder pakker som Linux-kjernen, RPM, systemd, DNF og Anaconda.

Dette er gjort ganske enkelt ved å ta i bruk kompilator-valg som skal kunne bidra til å hindre sårbarheter knyttet tik minnekorrumpering og overflytsfeil i buffere.

For et halv år siden: Linux-distribusjonen Fedora haster videre 

Server-versjonen

Serverutgaven av Fedora 23 kan nå enklere settes opp som en cache-server for webapplikasjoner gjennom en ferdig definert rolle. Fra før finnes det to slike roller, databaseserver og domenekontroller.

Cockpit Management Console er nå en standardkomponent i serverutgaven. Dette er et webbasert verktøy for administrasjon av flere Linux-servere. Verktøyet støtter administrasjon av alt fra brukere til Docker-konteinere.

Cockpit har nå i tillegg fått støtte for administrasjon av SSH-nøkler og tidssoneadministrasjon. I tillegg kan Cockpit brukes som et dashbord for konteinerutrulling med Kubernetes.

Leste du denne? Red Hat skal levere mobilapper til næringslivet 

Pc og nettsky

Nyhetene i Workstation- og Cloud-utgavene er også temmelig begrensede. I Workstation-utgaven er en tidlig utgave av GNOME 3.18 tilgjengelig, sammen med nye utgaver av Software-applikasjonen og Wayland. Det er planlagt at den sistnevnte skal gjøres til standard grafikkserver i framtidige utgaver av Fedora.

Cloud-utgaven er svært slank utgave av Fedora. Den inkluderer bare det mest grunnleggende. Bortsett fra mindre pakkeoppdateringer, er det få nyheter knyttet til denne utgaven. Men det opplyses at Cloud-utgaven trolig vil være utgangspunktet for Fedora Atomic Host, en lettvektsutgave av operativsystemet for kjøring i virtuelle maskiner eller konteinere.

Ifølge Fedora Project er det ventet at Fedora Atomic Host vil bli utgitt i en ny versjon med bare to ukers mellomrom.

En mer komplett oversikt over nyhetene i Fedora 23 finnes her. Mye av den funksjonaliteten som prøves ut i Fedora, finner senere veien til Red Hat Enterprise Linux og CentOS når den har blitt tilstrekkelig moden.

Les også: CentOS blir en del av Red Hat 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.