Bedre testing av roboter med ny programvare

Første næringslivs-phd ved ABB.

Bedre testing av roboter med ny programvare
Morten Mossige tar nærings-Ph.D. på testing av roboter. Bilde: Pressefoto

Sivilingeniør Morten Mossige  avlegger sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger, som den første Nærings-ph.d. i ABB.

Hensikten var å utvikle metoder som gir raskere og bedre testing av robotsystemer i industrien.

– Gode matematiske modeller for testing av robotinstallasjoner er kritiske fordi det er store kostnader knyttet til feil som oppstår ute i felt. skriver ABB i en pressemelding.

Les også:  Få nordmenn frykter at roboter vil ta over jobbene

Programvare

Metodene som Mossige tar for seg demonstrerer at modellene vil kunne redusere utviklingskostnadene og øke kvaliteten på robotsystemet, samtidig som det kan gi økt oppetid for robotene.

– Kort sagt gjør bedre programvare for testing at robotprodusentene kan levere et bedre produkt til en lavere kostnad, sier Morten Mossige.

Les også:  Slik skal de få kontroll på kunstig intelligens

To deler

Forskningen her har vært todelt.

Del én har hatt som målsetting å utvikle automatiske testmetoder for robotsystemer.

Den automatiske testingen kan oppdage designfeil ved utvikling og modifikasjon av styringsløsninger til roboter.

Manuell testing på dette området er enten umulig eller tidkrevende.

Del to av doktorgraden har hatt som formål å utvikle modeller for å generere kjøreplaner av en serie tester - såkalt scheduling - som beregner hvilken rekkefølge tester skal kjøres i og på hvilken datamaskin testen skal eksekveres på.

I tillegg tar den hensyn til at noen tester ikke kan kjøres samtidig, selv om de blir kjørt på forskjellige maskiner.

Felles for begge modellene er at de er basert på Constraint Programming, at de er konstruerte for å kjøre helautomatisk på en testserver der programvare blir testet og at de tar hensyn til hvor mye tid som skal brukes for å finne en god løsning.

Les gjerne: Hackere kan ta kontroll over biler

Simula

Nærings-Ph.D. er et konsept som ble satt i gang av Norges forskningsråd. Formålet er å bidra til at Norge får et mer kunnskapsbasert næringsliv. Den første kandidaten forsvarte sin doktorgrad våren 2012. Mossiges nærings-Ph.D. er den første i ABB i Norge.

Som veiledere har han hatt med seg Jan Christian Kerlefsen, leder av ABBs robotvirksomhet.

Med på laget var også dr. Arnaud Godtlieb ved Simula Research Laboratory og professor Hein Meling ved Universitetet i Stavanger.

Forskeren har jobbet med doktorgraden ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Og tre dager i måneden har han jobbet ved Simula på Fornebu - ikke helt ukjent for sin kompetanse på testing av programvare.

Mer fra den kanten: Norskledet prosjekt vil forenkle utvikling av internett-applikasjoner