Bedre videosamtaler med utvidet virkelighet

Med nytt system gjengis personene i full størrelse.

Bedre videosamtaler med utvidet virkelighet
Videosamtaler kan bli noe helt annet dersom man oppfatter det som at samtalepartneren er i det samme rommet. Bilde: Microsoft Research

Videosamtaler kan være et fint alternativ når det kan være vanskelig å møtes, men helt det samme er det ikke. Stort sett ser man samtalepartneren i redusert størrelse og i 2D på en flat skjerm.

Ifølge en gruppe forskere tilknyttet henholdsvis Microsoft Research, University of Wisconsin-Madison og University of California i Los Angeles, fører dette til at oppfattelsen av ikke-verbal kommunikasjon – som blikk og andre ansiktsuttrykk, kroppsbevegelser og -stilling, samt håndbevegelser – gjerne blir redusert.

I full størrelse

Derfor har forskerne utviklet et system, Room2Room, som tar i bruk projisert, utvidet virkelighet til å gi et inntrykk av at samtalepartneren er i det samme rommet, i full størrelse.

Dette gjøres ved skape en 3D-modell av den lokale brukeren ved hjelp av farge- og dybdekameraer, samt å projisere en virtuell kopi av personen i omgivelsene til samtalepartneren ved hjelp av en vanlig projektor.

Ifølge forskerne skaper dette en illusjon av at personene, som egentlig kan befinne seg på helt forskjellige steder, befinner seg på samme sted.

Begrensninger

Men for at det nåværende Room2Room-systemet skal fungere, må de to samtalepartnere befinne i omgivelser som er temmelig likt utformet. Forskerne har dog som mål å utvide systemet slik at det støtter flere deltakere, samt mer komplekse og uensartede lokaler, slik som store stuer, styrerom og klasserom.

En annen begrensning ved det nåværende systemet, er at det projiserte bildet har ganske lav oppløsning.

Ifølge MIT Technology Review, som omtaler prosjektet, bygger Room2Room på et tidligere prosjekt ved Microsoft Research som heter RoomAlive. I dette prosjektet ble det ved hjelp av Kinect-lignende dybdesensorer og projektorer skapt en underholdningsopplevelse hvor de kan berøre og på andre måter samhandle med virtuelle, projiserte objekter i omgivelsene.

En vitenskapelig artikkel om forskningsprosjektet skal presenteres under Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing Conference i San Francisco i slutten av februar. I alle fall deler av artikkelen er tilgjengelig her.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.