BEDRIFTSTEKNOLOGI

- Bedre webdesign gir stor gevinst

Adobe-undersøkelse avdekker stort behov hos norske kunder.

Fiat ecodrive er et eksempel på framtidsrettet nettsted, ifølge Kenny Bogø i Adobe.
Fiat ecodrive er et eksempel på framtidsrettet nettsted, ifølge Kenny Bogø i Adobe.
2. okt. 2009 - 10:30

Adobe, selskapet bak teknologier som er blitt allemannseie på web – Flash, Acrobat, pdf – ivrer for at flere nettsteder skal gjøre bruk av mer moderne virkemidler i samspillet med brukerne og kundene. De har de siste dagene lagt fram resultater av en undersøkelse utført på deres initiativ av Wecall i de fire nordiske landene i juni i år, under tittelen «Forretningsverdi på nettet» («Business Value on the Web»).

– Undersøkelsen avdekker at det er et stort potensial i Norge for å realisere større gevinst fra tilstedeværelsen på nettet, sier Kenny Bogø, ansvarlig for markedsføringen av Adobes webteknologi i Norden, til digi.no.

Undersøkelsen bygger på telefonintervjuer med beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet med fra 400 ansatte og oppover. Det er 100 respondenter i hvert av de nordiske landene Norge, Danmark, Finland og Sverige.

– En av faktorene som burde motivere bedrifter til å pusse opp nettstedet, er forventningene til brukerne, sier Bogø.

Det første spørsmålet i undersøkelsen var: Opplever du at kundenes krav til brukeropplevelse på hjemmesiden har økt?

I Norge svarte 47 prosent «ja, absolutt», mens 34 prosent svarte «ja, til en viss grad». Her framstår norske nettbrukere som langt mer kravstore enn gjennomsnittet i Norden, der de tilsvarende prosentandelene er 25 og 31.

– I Norge tror altså 81 prosent at kundenes krav til hjemmesiden vil øke. I Finland er andelen 61 prosent, i Sverige 43 prosent, i Danmark 37 prosent.

Spørsmål 2 lød: Tror du at deres kunderelasjoner og kontakter via hjemmesiden kommer til å øke de nærmeste to årene?

I Norge svarte 36 prosent «ja, stor økning», mens 21 prosent svarte «ja, noe økning», 31 prosent «nei, samme som i dag» og 2 prosent «nei, mindre enn i dag». De tilsvarende tallene for gjennomsnittet i Norden er henholdsvis 23 prosent (ja, mye), 32 prosent (ja, noe), 23 prosent (nei, samme) og 2 prosent (nei, mindre). Andelen av både «ja» og «nei» er større i Norge enn i Norden, den primære årsaken ser ut til å være at langt færre svarer «vet ikke» (7 prosent mot 20 prosent).

– Et klart flertall i Norge svarer «ja», sier Bogø. – Dermed skulle to faktorer motivere til å gjøre noe med organisasjonenes hjemmesider: Brukerne forventer en bedring, og man er selv overbevist om at hjemmesiden vil få større betydning.

I et tredje spørsmål sier 79 prosent av de norske respondentene at «Vi har tilstrekkelig kunnskap om nye kommunikasjonsmidler via web til å forstå hvordan vi kan styrke vår virksomhet». På den andre siden er 47 prosent enige i at «Vi burde ligge lengre fremme på web». Bare 15 prosent er enige i at «Jeg er bekymret for at vi skal gå glipp av muligheter som skapes gjennom ny teknologi for kommunikasjon på web». 70 prosent er enige i at «Web er en stadig viktigere kanal for vår kundekommunikasjon», mens 39 prosent er enige i at «Det er viktig at vår hjemmeside og webstrategi er tilpasset for ulike plattformer, for eksempel pc-er, mobiltelefoner og spillkonsoller.»

– Det ligger her en innrømmelse om at man ikke gjør nok, samtidig som de fleste erklærer at de mangler verken vilje eller evne. I Adobe tolker vi dette som et salgspotensial, fordi vi kan argumentere med at våre verktøy er på høyde med deres kompetanse, og kan bidra til at de får realisert potensialet i sine tekniske ferdigheter.

Spørsmålene rundt hva man mener er en god hjemmeside vakt ukontroversielle svar. 85 til 100 prosent er enige i at hjemmesider bør tilby interaktivitet, kort nedlastningstid, tiltalende design, enkel navigasjon, og at de skal være oppdaterte.

Adobe fikk også Wecall til å stille spørsmål rundt hvordan bedriftene forholder seg til lavkonjunkturen. Her skiller norske respondenter seg ut på to viktige felt: 49 prosent (mot 39 prosent for hele Norden) mener det «i en lavkonjunktur er enda viktigere for vår konkurransekraft å ligge i forkant med tekniske løsninger i møtet med våre kunder». 74 prosent (mot 42 prosent for hele Norden) sier at «ved lavkonjunkturer satser vi på å gå gjennom våre rutiner og investere i nye program etter behov».

– Vi tolker dette dit hen at man i Norge vil være svært tilbøyelige til å satse på å piffe opp nettsteder med mulighetene som mer moderne teknologi byr på. Samtidig konstaterer vi at nesten alle hjemmesider i praksis utnytter tradisjonell webteknologi og ikke har utviklet seg særlig i forhold til det som var gjengs på 1990-tallet.

Bogø markerer samtidig en viss avstand til forsøkene som også ble gjort på 1990-tallet på å erstatte i og for seg oversiktlige og greie nettsteder og nettbutikker med overlesset «virtuell virkelighet».

– Det vi forteller bedrifter, er at de må gjøre nettstedet til et lettilgjengelig og tiltrekkende sted for samspill med kundene. Nettstedet må være lett å bruke, det bør kunne gjøres gjenstand for personlig tilpasning, og det må framfor alt reagere raskt på alle forespørsler. Det må vises større gehør for hvordan kunder liker å finne fram.

Bogø peker på det negative ved kataloger som er gjort tilgjengelige med utgangspunkt i hvordan butikken vil presentere seg, i stedet for å prøve å sette seg inn i kundens situasjon, se butikken fra kundens side og legge opp tjenestene etter det. Som eksempel på noen som har brukt Adobe AIR til å fornye et nettsted, viser han til nettbutikken Allurent.

– Man får en opplevelse nærmere det man får i en fysisk butikk, og man frir seg fra begrensningene som ligger i et «content management» system.

Avanserte grensesnitt for klesbutikker gjør det for eksempel mulig å sortere varer per farge, helt enkelt ved å trekke en valgt farge fra en palett over et område med varer.

Et eksempel fra en optiker: Man kan legge inn et bilde av seg selv, og prøve brilleinnfatningen i nettbutikken.

Fiat ecodrive er et eksempel på framtidsrettet nettsted, ifølge Kenny Bogø i Adobe.
Fiat ecodrive er et eksempel på framtidsrettet nettsted, ifølge Kenny Bogø i Adobe.

I Storbritannia har den italienske bilprodusenten Fiat gått egne veier for å appellere til miljøbevisste kjøpere. På Fiat ecodrive lærer man ikke bare å kjøre mer økonomisk, men man får også en tjeneste som gjør det mulig å teste hvor mye man greier å sette ut i praksis.

– Man samler opp data fra egen kjøring på en USB-pinne koplet til kjørecomputerens utgang på dashbordet, kopler pinnen til pc-en, og kjører en applikasjon på nettstedet. Applikasjonen forteller hva man burde ha gjort på de forskjellige delene av ruten for å kjøre mer miljøvennlig.

Poenget her, ifølge Bogø, er å engasjere folk slik at de blir mer en del av ens kommunikasjon, altså ha en eksponering på web som inviterer til noe.

Hans siste eksempel er en ny interaktiv leser lagt ut av New York Times.

– Leseren oppdaterer seg i bakgrunnen, og kan leses offline, ikke bare i dag men også de foregående seks dagene. Teksten presenteres i kolonner, men layouten tilpasser seg vinduet på pc-en og helt ned til mobilskjermen. Er vinduet smalt, reduseres tallet på kolonner, helt ned til én. Løsningen er identisk for alle klienter og for alle plattformer, Linux, Mac og Windows.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.