Bedrer europeisk telekonkurranse

- Med et sterkt og konkurransedyktig nordisk telekonsern legges det til rette for en utvikling med fortsatt lave telepriser og gode teletjenester for forbrukere og næringsliv, sier samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll som er fornøyd med at fusjonen nå er klar.

- Med et sterkt og konkurransedyktig nordisk telekonsern legges det til rette for en utvikling med fortsatt lave telepriser og gode teletjenester for forbrukere og næringsliv, sier samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll som er fornøyd med at fusjonen nå er klar.

- Det nye selskapet vil føre videre de forpliktelser som Telenor har i dag, blant annet forpliktelsene til å levere teletjenester over hele landet, sier Fjærvoll i forbindelse med generalforsamling i det nye selskapet som opprettes ved sammenslåing av Telenor AS og Telia AB.

- Selskapet vil stå sterkt i et konkurranseutsatt marked, både i Norden og internasjonalt, og det skaper større muligheter for å trygge arbeidsplasser i Norge og videreutvikle norsk kompetanse. Opprettingen av det nye selskapet bidrar også til å fremme konkurransen på det europeiske telemarkedet, sier samferdselsminister Fjærvoll.

Til toppen